انتصاب مشاور اجرایی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی در ابلاغی مشاور اجرایی این سازمان را منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، دکتر حسن ملکی با صدور ابلاغی روح الله رضاعلی را به عنوان مشاور اجرایی این سازمان منصوب کرد.

متن حکم رئیس سازمان پژوهش خطاب روح الله رضاعلی به شرح زیر است:

 

برادر گرامی جناب آقای روح الله رضاعلی

 سلام علیکم

 با اذعان به شایستگی های جناب عالی، به موجب این ابلاغ شما را به عنوان مشاور اجرایی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی منصوب می نمایم. امیدوارم با رویکرد مدیریت جهادی و با عنایت به موقعیّت کنونی سازمان که در وضع تحولّی بر اساس اسناد بالادستی قرار دارد و در انجام وظایف محولّه موفّق باشید. جهت هماهنگی بیشتر موارد زیر به عنوان برنامه ها و اقدامات ضروری در حیطه وظایف شما یادآوری می شود:

 برگزاری نشست‌های هماهنگی با دفاتر تخصّصی سازمان و دفاتر اجرایی در حوزه ریاست

 برگزاری نشست های برنامه ریزی و هماهنگی با معاونت ها و بخش های مختلف وزارت آموزش و پرورش

 تشکیل منظم جلسات و پیگیری نظام مند مصوبات هیئت رئیسه سازمان

 برنامه ریزی و هماهنگی جهت حضور فعال در استانها و برگزاری نشست های تخصّصی با مسئولین، مدیران و معلّمان

 ساماندهی ارزیابی سالانه مدیران بر اساس شاخص‌های تخصّصی عملکردی

 ساماندهی امور اجرایی و پیگیری فعالیت ها و اقدامات نمایندگان اینجانب در شوراها، کمیته ها و نهادهای برون سازمانی

 پیگیری و تهیه گزارش های تحلیل عملکردی دفاتر تخصّصی سازمان

 پیگیری سایر موارد ارجاعی از سوی ریاست سازمان

 با آرزوی توفیقات الهی برای جنابعالی، همکاری بخش های مختلف سازمان با شما مورد تأکید اینجانب می باشد.

 حسن ملکی

 معاون وزیر و رئیس سازمان

5
امتیاز: 5 (1 رای)

ارسال نظر

Image CAPTCHA