کارگاه آموزشی گفتمانی «منطق و رویکرد برنامه درسی حوزه های تربیت و یادگیری مبتنی بر رویکرد فطرت گرایی توحیدی»

کارگاه آموزشی گفتمانی با عنوان «منطق و رویکرد برنامه درسی حوزه های تربیت و یادگیری مبتنی بر رویکرد فطرت گرایی توحیدی» با ارائه دکتر حسن ملکی معاون وزیر و رییس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی به عنوان متولی تدوین برنامه های درسی، بایستی برنامه درسی حوزه های تربیت و یادگیری را مبتنی بر اسناد تحول بنیادین و بویژه سند برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران، تدوین نماید. ضروری است این برنامه های درسی ضمن ابتناء بر اسناد بالادستی، بهره مندی از نتایج پژوهش ها و مطالعات مرتبط و همچنین پوشش دهی به نیازها و تحولات جدید، از ساختار و سازماندهی مناسبی در ترکیب عناصر برنامه درسی متناسب با فرهنگ و اقتضائات فرهنگی و بومی جمهوری اسلامی ایران نیز برخوردار باشد. لذا در نظر است قبل، حین و بعد از تدوین برنامه های درسی حوزه ها، مسئولان و کارشناسان امر در این خصوص مورد حمایت و پشتیبانی علمی و دانشی قرار گیرند.

بر همین اساس کارگاه آموزشی گفتمانی با عنوان « منطق و رویکرد برنامه درسی حوزه های تربیت و یادگیری مبتنی بر رویکرد فطرت گرایی توحیدی» با ارائه و مدیریت علمی دکتر حسن ملکی ریاست محترم سازمان از ساعت 8:30 لغایت 17:30 روز پنج شنبه مورخ 8/3/1399 در محل مجموعه فرهنگی دارالفنون با حضور تعدادی از مدیران و کارشناسان برنامه ریزی درسی و تالیف کتاب های درسی سازمان برگزار خواهد شد.

5
امتیاز: 5 (1 رای)

ارسال نظر

Image CAPTCHA