برگزاری سومین نشست "تدوین برنامه درسی حوزه های تربیت و یادگیری مبتنی بر رویکرد فطرت گرایی توحیدی"

سومین نشست گفتمانی تدوین برنامه درسی حوزه های تربیت و یادگیری مبتنی بر رویکرد فطرت گرایی توحیدی روز شنبه 7 تیرماه برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، سومین نشست گفتمانی تدوین برنامه درسی حوزه های تربیت و یادگیری مبتنی بر رویکرد فطرت گرایی توحیدی، از ساعت 9 لغایت 12 روز شنبه مورخ 99/4/7 با راهبری علمی و تدریس جناب آقای دکترحسن ملکی معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی در سالن جلسات طبقه هشتم برگزار می شود.

امتیازی داده نشده

ارسال نظر

Image CAPTCHA