جلسه مشترک دفتر فنی و حرفه‌ای و کاردانش و دفتر انتشارات و تکنولوژی

جلسه مشترک دفتر فنی و حرفه‌ای و کاردانش و دفتر انتشارات و تکنولوژی 9 تیرماه در محل سالن جلسات طبقه ششم دفتر انتشارات و تکنولوژی با حضور آقای افشار بهمنی سرپرست دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش و محسن بدیعی معاون مدیرکل و قائم‌مقام دفتر در امور تکنولوژی و رؤسای گروه و کارشناسان دو دفتر برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، در این جلسه آقای بدیعی معاون مدیرکل و قائم‌مقام دفتر بر محدودیت زمانی موجود و اولویت تولید 40 فیلم هنرجو و 4 فیلم هنرآموز تا پیش از آغاز سال تحصیلی 1400-1399 تأکید نمود که دو فاز تابستان و پاییز به‌منظور تولید فیلم آموزشی در نظرگرفته شد. همچنین در خصوص مشخص و شفاف بودن قراردادها از لحاظ مالی تاکید شد.
در ادامه پیشنهاد شد جهت تسریع  فرایند تولید فیلم هنرجو چهار روش تولید مدنظر قرار گیرد:

 

  1.  تولید استانی فیلم و استفاده از پتانسیل انجمن سینمای جوان هر استان
  2. برگزاری جشنواره تولید فیلم توسط هنرآموزان 
  3.  بهره‌برداری از فیلم‌ها و نرم‌افزارهای موجود در دفتر انتشارات و تکنولوژی که قابلیت استفاده متناسب با تألیفات جدید را دارا هستند.
  4. استفاده از فیلم‌های تولیدشده توسط سایر سازمان‌ها و ارگان‌ها و ترجمه و تدوین فیلم‌های موجود ازجمله راهکارهای ارائه‌شده در این جلسه بود.

حضور و نظارت کارشناس دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای با عنوان مشاور علمی در فرایند تولید فیلم هنرجو در نظر گرفته شد و طبق صلاحدید کارشناس، امکان واگذاری مسئولیت مشاور علمی  در استان‌ها به نیروهای مورد تایید کارشناس دفتر در آن استان وجود خواهد داشت. از جمله موارد مطرح شده توسط گروه دفتر انتشارات و تکنولوژی ارائه سناریوی کامل توسط کارشناسان دفتر تالیف و در نظر گرفتن مواردی که دارای تجهیزات و روش های ابزارهای پیچیده ای می باشند که در حال حاضر در هنرستان ها موجود نیست و شرایط ویژه ای را که در شرایط عادی قابل آموزش نیست در فیلم ها در نظر گرفته شود.در پایان جلسه به همکار ی متقابل دو دفتر جهت پیشبرد سریع تر امور تاکید شد.

امتیازی داده نشده

ارسال نظر

Image CAPTCHA