اولین همایش ملی برنامه درسی و اشتغال برگزار می‌شود

اولین همایش ملی برنامه درسی و اشتغال با همکاری دانشگاه فردوسی مشهد و انجمن مطالعات برنامه درسی ایران و با سخنرانی چند تن از اساتید سرشناس برنامه درسی 12 و 13 آذر به صورت مجازی برگزار می‌شود.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، این همایش به همکاری گروه مطالعات برنامه درسی و آموزش دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد و انجمن مطالعات برنامه درسی ایران به صورت مجازی 12 و 13 آذر ماه برگزار خواهد شد؛ دکتر حسن ملکی معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، دکتر محمود مهرمحمدی استاد مطالعات برنامه درسی دانشگاه تربیت مدرس، دکتر ابراهیم صالحی عمران استاد دانشگاه مازندران و رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای؛ دکتر کوروش فتحی استاد مطالعات برنامه درسی دانشگاه شهید بهشتی؛ دکتر برات قبادیان معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت معدن و تجارت؛ دکتر محمدرضا آهنچیان مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ دکتر محمدحسین امید رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی سخنرانان کلیدی این همایش خواهند بود.

1
امتیاز: 1 (2 رای)

ارسال نظر

Image CAPTCHA