بدون به‌کارگیری ابزار هنری نمی‌توان برنامه درسی را رفعت و عمق بخشید

نهمین جلسه شورای اقدامات تحولی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی با بررسی میزان پیشرفت فرآیند عملیاتی سازی رمزینه پاسخ سریع در کتاب‌های درسی و الگوی عملیاتی تحولی سازمان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، این نشست ارائه گزارشی از سوی مهندس باهو مشاور فناوری ریاست سازمان در خصوص روند برگزاری جلسات این شورا، اقدامات دفتر انتشارات و فناوری آموزشی در ارتباط با تأمین محتوای واقعیت افزوده برای کتاب‌های درسی و بررسی ظرفیت‌های درون و برون سازمانی در تأمین محتوا، موضع سازمان در شرایط پسا کرونا و برخی هماهنگی‌ها بین دفاتر؛ برخی موضوعات مطروحه قبل از ورود به دستور جلسه بود. 

دکتر حسن ملکی ریاست سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی ضمن تقدیر از تلاش‌های مدیران در واپسین روزهای سال 99 و با اشاره به موج جدید کرونا در کشور گفت: از ویژگی‌های زندگی مدرن همین امراض نو پدید است که شرایط را برای نابهنجاری‌ها فراهم می کند و باید از زاویه مأموریت‌های سازمان مجهز و آماده در برخورد با این امور نو پدید باشیم. 

دبیرخانه دائمی جشنواره رشد تشکیل شود

وی در خصوص برگزاری پنجاهمین جشنواره بین‌المللی فیلم رشد گفت: با اختتامیه جشنواره قبلی در واقع جشنواره‌ی بعدی متولد می‌شود و باید دبیرخانه دائمی جشنواره تشکیل شود. برخی از آثار ارائه شده در این جشنواره را که دیدم دارای پیام‌های تربیتی و در راستای برنامه‌های تحولی سازمان بود لذا جشنواره نباید منحصر به افتتاحیه و اختتامیه باشد. باید کارگروهی برای بررسی کمی و کیفی فیلم‌‌ها و متناسب با برنامه‌های درسی و کتاب‌های درسی تشکیل شود.

دکتر ملکی با الهام از گزارشات مدیران در موضوع رمزینه پاسخ سریع و فرآیند عملیاتی سازی آن در سازمان اشاره کرد: سه محور تعیین نیاز محتوای لازم برای درج در کتاب‌های درسی، بررسی و تعیین ظرفیت‌های موجود در سازمان و تقسیم کار درست و فرآیند عملیاتی سازی رمزینه پاسخ سریع از اهمیت خاصی برخوردار است و از این رو لازم است با دقت در معاونت برنامه‌ریزی و دفاتر مربوط پیگیری و رصد شود.

در ادامه جلسه دکتر علی محبی معاون برنامه‌ریزی درسی و تولید بسته‌های تربیت و یادگیری در تشریح اقدامات انجام شده در خصوص تدوین الگوی عملیاتی تحولی سازمان؛ فرآیند تدوین الگو را در سه گام ترسیم کرد. گام اول تعیین مسائل تحولی در اسناد تحولی، گام دوم تبیین و تدوین برنامه تحولی دفاتر در سال 1400 و گام سوم تدوین نقشه‌ی جامع تحولی است. وی اشاره کرد گام اول و دوم اجرا شده است. 

تدوین برنامه متمم

در همین راستا معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش گفت: بهتر است یک برنامه عملیاتی کوتاه‌مدت و یک برنامه بلندمدت طراحی شود.همچنین یک برنامه متمم برای راهنماهای درسی تدوین شود که به چند سؤال در راستای تدوین الگوی عملیاتی برنامه‌های تحولی پاسخ دهد.

وی در ادامه شاخص‌های برنامه متمم را این‌گونه تشریح کرد: اول آنکه طول تحول باید مشخص شود. یعنی مفاهیم درسی با چه توالی سازمان‌دهی می‌شوند؟ در ادبیات برنامه‌ریزی درسی به آن اصل توالی گفته می‌شود و نتیجه‌ی آن برنامه درسی کارآمد با استمرار مفاهیم و مهارت‌ها را در طی سال‌های متوالی است. 

وی ادامه داد: اگر دانش‌آموزی باید مسؤول بار بیاید بایستی از اول ابتدایی تا پایان دبیرستان در سطوح مختلف این سیر مسؤولیت‌پذیری برایش تدوین و طراحی شود. 

وی محور دوم در برنامه متمم را عرض تحول نام برد و افزود: هر برنامه باید معلوم کند چه مفاهیمی را مایل است از طریق برنامه‌های همسایه آموزشی دهد. یعنی داد و ستد مفهومی و مهارتی با سایر برنامه‌های درسی بررسی شود. این نسبت در عرض تحول معنا و مفهوم پیدا می‌کند. 

وی سومین نکته را ارتفاع تحول دانست و گفت: ارتفاع تحول با هنر و زیبایی‌شناختی رخ می‌نمایاند. در برنامه متمم باید معلوم شود که چگونه هنر و چه هنری در برنامه درسی مستقر می‌شود. بدون به‌کارگیری ابزار هنری نمی‌توان برنامه درسی را رفعت و عمق بخشید.

ملکی محور چهارم را عمق تحول بر شمرد و افزود: عمق تحول همسو با اعتقادات و فلسفه است. برنامه درسی باید زبان گویا داشته باشد. درخت تحول ریشه در مسائل اعتقادی و فلسفی دارد. 

پنجمین محور برنامه متمم الگوی عملیاتی تحول سطح و گستره‌ی تحول است؛ دکتر ملکی در این خصوص گفت: برنامه درسی مغفول همان برنامه‌ای است که در مواردی مورد غفلت یا فراموشی برنامه‌‌ریزان قرار گرفته یعنی آنچه که باید یاد داده می‌شد؛ ولی یاد نداده‌ایم. به‌طور مثال مواردی مانند مسئله جمعیت و یا هویت ملی که باید بیشتر و عمیق‌تر به آن‌ها پرداخته شود. 

دکتر ملکی با اشاره به مبانی فن برنامه‌ریزی درسی گفت: برای طول و عرض تحول از جهت فن برنامه‌ریزی درسی تدوین جدول وسعت و توالی لازم است که بهتر است جدیدترین جدول روز بومی‌سازی شود و سپس به مرحله‌ی تولید بسته‌های تربیت و یادگیری وارد شود.

این جلسه با حضور جمعی از معاونین، مدیران و مشاوران سازمان برگزار شد.

انتهای پیام

2
امتیاز: 2 (4 رای)

ارسال نظر

Image CAPTCHA