پیام سندتحول بنیادین، ارتقای کیفیت آموزش و پرورش است

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی به نقل از خبرنگار آموزش و پرورش پانا؛ دکترعلی اصغر فانی در هفتمین نشست معاونین پژوهش، برنامه ریزی و نیروی انسانی، روسای گروه محتوا و تحقیق و پژوهش استانها که امروز دوشنبه 11 آبان ماه در اردوگاه شهید باهنر برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره دانش آموزان شهید که در آستانه 13 آبان به شهادت رسیدند افزود: معاونت پژوهش و برنامه ریزی آموزشی با چندین بخش آموزش و پرورش در ستاد در ارتباط هستند و نقش مهمی در فرایند تعلیم و تربیت دارند.

وی در خصوص راهبرد اصلی آموزش و پرورش افزود: آموزش و پرورش در دولت یازدهم راهبرد ارتقای کیفیت را دنبال می کند. اگر بخواهیم از فرصتی که در اختیار داریم حداکثر استفاده را ببریم باید کیفیت را ارتقا دهیم.
وزیر آموزش و پرورش بیان کرد: باید ارتقای آموزشی سرلوحه کار راهبردی و استراتژی اصلی آموزش و پرورش باشد. پیام سندتحول بنیادین نیز ارتقای کیفیت آموزش و پرورش است و نقش معاونت های پژوهشی استان ها در ارتقا کیفیت بسیار مهم است.

فانی با اشاره به 6 زیرنظام در سندتحول بنیادین گفت: زیرنظام های پژوهش و ارزیابی، نیروی انسانی، مدیریت و رهبری، برنامه درسی، منابع مالی و فضا و تجهیزات 6 زیرنظام سندتحول بنیادین هستند.
وی با تاکید بر اینکه زیرنظام های سندتحول بنیادین از ارکان های مدیریتی آموزش و پرورش هستند افزود: معاونت های پژوهشی در استان ها در رابطه با 4 زیرنظام از این 6 زیرنظام فعالیت می کنند. نیروی انسانی و بهسازی نیرو در حوزه کاری معاونت پژوهشی استان ها است.
فانی با اشاره به تحول در نظام آموزش و پرورش بیان کرد: تحول در سازمان پژوهش با تحول در منابع انسانی اتفاق می افتد. سرمایه انسانی کلید اصلی تحول در نظام آموزش و پرورش است.
وزیر آموزش و پرورش با تاکید بر افزایش توانمندیهای معلمان گفت: معلمان باید اطلاعاتشان به روز شده و توانمند شوند.
فانی اضافه کرد: یکی از زیرنظام هایی که در سند تحول بنیادین پیش بینی شده نیروی انسانی است که تامین آن توسط دانشگاه فرهنگیان صورت می گیرد.
وی در رابطه با مدیریت و رهبری افزود: بیشترین فراوانی در سندتحول بنیادین زیرنظام مدیریت و رهبری است که در هر سازمانی برای ارتقای فعالیت ها این بحث موثر خواهد بود.
فانی گفت: در طرح تعالی مدیریت مدرسه و اجرای آن در 5900 مدرسه به تدریج آثار مثبتی در فرایند تعلیم و تربیت می بینیم.
وی تصریح کرد: بحث مدیریت در آموزش و پرورش اعم از تمرکز و عدم تمرکز، نحوه انتساب مدیران مدارس، ارزیابی از عملکرد آنها و ارتقای آموزش مدیران در حوزه کاری معاونت پژوهشی بسیار مهم است.
وی خاطرنشان کرد: تمرکززدایی باعث رکود نیروی انسانی در بعد خلاقیت می شود آموزش و پرورش متمرکز زمانی می تواند فعالیت کند که خلاقیت و نوآوری در نیروی انسانی رشد پیدا کند.
وزیر آموزش و پرورش بیان کرد: در بحث برنامه درسی تامین محتوا و اعتبارسنجی کتب درسی بسیار مهم است. لذا باید به سمتی برویم که محتوا از لحاظ تمرکز خارج شود و نقش معلمان در ارزیابی محتوای تولید شده پررنگ تر باشد.
فانی در خصوص زیرنظام پژوهش و ارزشیابی افزود: باید تصمیم گیری آموزش و پرورش بر اساس تحقیقات و مطالعات میدانی باشد و تلاش شود تا در حوزه پژوهش شاهد رشد بیشتری باشیم.
فانی خاطرنشان کرد: معاونت های پژوهشی در استان ها حلقه واسط بین ستاد آموزش و پرورش، مدارس و معلمان هستند که می توانند در اعتباربخشی و کیفیت بخشی به اجرا شدن برنامه ها کمک کنند.

امتیازی داده نشده

ارسال نظر

Image CAPTCHA