نگرش ورویکرد ما در سند تحول از نوع نگاه به آینده است

به گزارش مرکز اطلاع رسانی وروابط عمومی وزارت آموزش وپرورش،درادامه سلسله برنامه های پاسخگویی عصرامروزمهدی نویدادهم با حضور در استودیو الفبای مرکز اطلاع رسانی وروابط عمومی به سوالات خبرنگاران  در مورد مسائل جاری  پاسخ داد.

وی با اشاره به اجرای سند تحول در آموزش وپرورش اظهار کرد:براساس این سند وبا هدف تحقق اهداف سند تحول بنیادین برنامه های آموزش وپرورش درحال تغییر وتحول است.

نوید ادهم گفت: مسئولین وقت آموزش وپرورش در دهه 80 با طرح چند پیش فرض از جمله تغییر نیازها ی جامعه، مطلوب نبودن آموزش و پرورش فعلی ،عدم شکوفایی استعدادهای دانش آموزان ودغدغه های اولیا دراین خصوص و... ترغیب به باز خوانی  نظام تعلیم وتربیت وتدوین سند آموزش وپرورش شدند.

وی ادامه داد:دراین سند نگرش ورویکرد ما از نوع نگاه به آینده است زیرا دانش آموزان قرار است درجامعه آینده زندگی کنندونیاز به فراگیری مهارت های زندگی درآینده دارندبنابراین ما سعی کردیم در تحولات صورت گرفته ازحداکثر فناوری استفاده کنیم.بنابراین اگر موفق شویم مفاد موجود در سند را اجرایی کنیم آموزش وپرورش خوبی را خواهیم داشت.

دبیر کل شورای عالی آموزش وپرورش،دنیای آینده  را دنیای فناوری واطلاعات خواند وخاطرنشان کرد:دانش آموزان باید مهارت استفاده از فناوری های جدید را بیاموزندوبه علم روز مجهز شوندزیرا این یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.

وی افزود:دردنیای آینده فرهنگ در زندگی انسان ها بسیار موثرونقش کلیدی داردپس برای خوب زیستن در دنیای آینده امروز نظام تعلیم وتربیت باید مهارت های جدید رابه نسل آینده بیاموزد،و دانش آموزان باید مهارت های لازم را برای زندگی در دهکده جهانی دارا باشد و از آنجا که جامعه ما یک جامعه دینی است آموزش مهارت های اخلاقی درمدارس از اهمیت بالایی برخورداراست.

نوید ادهم اجرای کامل سند تحول بنیادین وتحقق اهداف سند را نیازمند عزم جدی جامعه وهمکاری سایر نهادها با آموزش وپرورش عنوان واعلام کرد:تهیه زیرساخت های  اجرای سند در زمینه های مختلف؛از جمله تغییرات کتب درسی  آموزش معلمان،زیرساخت اقتصادی درحال انجام است.

وی اظهار کرد:یکی از مشکلات در راه اجرای سند زیرساخت اقتصادی وکمبود اعتبارات لازمه است ودر این راستا به مجلس شورای اسلامی برای دیدن اعتبارات لازم تاکید کردیم.

دبیر کل شورای عالی آموزش وپرورش تنوع بخشی به محیط های یادگیری را ازجمله زیرساخت تجهیزاتی سند تحول برشمرد وتصریح کرد: فرآیند یادگیری باید علاوه بر محیط های کلاسی در خارج از کلاس ها نیز صورت گیردبنابراین نوع تجهیزات وفضای فیزیکی مدارس در یادگیری دانش آموزان موثر است.

وی از افزایش بیش ازدوبرابری پژوهشکده های دانش آموزی در دولت تدبیر وامید خبردادوعنوان کرد:حرکت به سمت کسب شایستگی ها وتقویت آن در دانش آموزان یکی ازاهداف و از کلید واژه ها ی سند تحول است.

نوید ادهم موضوع هویت را یکی از بحث های اصلی سند خواندواظهار کرد: موضوع هویت در دانش آموزان بایدتقویت شود واین موضوع باید ازدوران  دبستان آغاز شود تا دانش آموز به ایرانی بودنش افتخار کند وهمواره به کشورش وفادار باشد.

وی وضعیت اجرای سند تحول در آموزش وپرورش را رشدیابنده توصیف کردوافزود: وزیرآموزش وپرورش همانطورکه در برنامه های ارائه شده به مجلس شورای اسلامی نیز تاکید کرده بود در برنامه های مختلف ، اجرای سندتحول را اساسی ترین وظیفه می داند وبرعملیاتی کردن آن اصرار دارد،بنابراین اگر عزم ملی در اجرای این سند در سطح کشور وجود داشته باشد با تمرکز براجرای آن طی چندسال ، می توان شاهد شکل گیری آموزش وپرورشی تاثیرگذارودر خور وشایسته ایران اسلامی داشته باشیم.

دبیر کل شورای عالی آموزش وپرورش در پاسخ به سوالی در خصوص تجهیز همه مدارس کشوربه فناوری های نوین گفت: آموزش وپرورش برای به روز شدن ومجهز شدن همه مدارس به تجهیزات وفناوری های نوین، زیرساخت های لازم در اغلب مناطق کشور وجود دارد وامیدواریم با تخصیص منابع بیشتر مدارس رابه فناوری های روز تجهیز کنیم، البته در راستای توسعه عدالت این زیرساخت ها دربرخی مناطق محروم ایجادشده وبا تامین اعتبارات لازم درسایر مناطق نیز این زیرساخت ها فراهم می شود.

وی با اشاره به بحث های مطرحه شده درخصوص تعطیلات زمستانی گفت: آموزش وپرورش به تعطیلات مدارس از منظر تعلیم وتربیت واهداف آموزش وپرورش می نگردوآغاز سال تحصیلی ازنظر ما آغازش مهرماه وپایانش شهریورماه است

دبیر کل شورای عالی آموزش وپرورش به آخرین مصوبه مجلس شورای اسلامی در سال 76در خصوص تقویم آموزشی اشاره وابرازکرد: معتقدیم ساماندهی تقویم آموزشی باید به آموزش وپرورش تفویض شود ودر نگاه ما سه ماه تعطیلی تابستان، هیچ توجیهی ندارد ومصوبه مجلس سد راه ما در تغییر این نوع تعطیلات است بنابراین مصوبه مجلس بایددر خصوص تقویم آموزشی اصلاح شود.

 وی ادامه داد: باتوجه به اقلیم های متفاوت در سطح کشور نیازمند تقویم آموزشی مختلف هستیم وبرای انجام این موضوع می توان مثلا استان ها را در چهار گروه تقسیم بندی کرد ومتناسب با اقلیم هرگروه تقویم آموزشی ارائه کرد بنابراین آموزش وپرورش با تعطیلات زمستانی مخالف نیست بلکه تحقق آن را منوط ساماندهی تقویم آموزشی توسط خود آموزش وپرورش می داندالبته دراین زمینه صحبت هایی نیز با سازمان محیط زیست انجام شده است.

نوید ادهم در خصوص آموزش زبان های خارجی در مدارس گفت: موضوع تدریس رسمی زبان های خارجی مخصوصا زبان انگلیسی موضوع جدیدی نیست ومصوبه ای در این خصوص نداشته ایم. از گذشته تدریس رسمی  بان های خارجی در مدارس دوره ابتدایی ممنوع بوده وتدریس آن از دوره متوسطه آغاز می شود، اما در دوره متوسطه تلاش ما همواره بر ارائه باکیفیت درس زبان بوده وموفقیت هایی نیز در این زمینه داشته ایم.

وی افزود: در فرایند تغییر کتاب های درسی که در راستای اجرای سند تحول صورت گرفته است سعی کردیم در کتاب های جدید زبان مطالب مفیدی در خصوص تقویت مهارت های شنیداری ،گفتاری ودیداری به بچه ها آموزش داده شودوما معتقدیم زبان دریچه ورود به یک فرهنگ است البته سن خاصی برای آموزش زبان مشخص نشده واین مورد  در کشورهای مختلف متفاوت است وما ادعا می کنیم تغییرات ایجادشده در کتاب های آموزش زبان مفید بوده است واین موضوع را کارشناسان مربوطه نیز تایید کرده اند.

دبیر کل شورای عالی آموزش وپرورش اظهار کرد:در سند تحول سرمایه گذاری ما بیشتر روی هویت بچه هاست بنابراین اگر بنیه زبان فارسی در دانش آموزان خصوصا در دوره ابتدایی تقویت شوداین موضوع بر فراگیری سایر درس ها موثراست.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص تغییرنام وزارت آموزش وپرورش گفت: واژه آموزش وپرورش  یک واژه نوظهور در کشور ماست که قدمتی حدود صدساله دارد  وما قبل از آن این واژه را نمی بینیم، بنابراین زمانی که ما با نظام آموزشی بین المللی مواجه شدیم واژه خارجی مربوطه را به زبان فارسی آموزش وپرورش ترجمه کردیم این درحالی است که زمان قبل از آن تنها از یک واژه استفاده می شده است.

نوید ادهم اظهار کرد:از ابتدا در این موضوع کژتابی وجود داشت ومخالفینی هم داشت البته دو واژه آموزش و واژه پرورش لازم وملزوم یکدیگرند ،در سند تحول نیزبه این نتیجه رسیده ایم که یک‌واژه انتخاب کنیم که هردو مفهوم رابرساند و پس از بررسی های انجام شده به این نتیجه رسیدیم که واژه تربیت پیشنهاد شود زیرا واژه تربیت، آموزش را نیز در بر داردالبته این پیشنهادرا شورای عالی انقلاب نیزتاییدکرده اما تصویب نکرده است بنابراین قرا ر نیست فعلا این تغییرات انجام شود

امتیازی داده نشده

ارسال نظر

Image CAPTCHA