«نتایج بازخورد ارزشیابی توصیفی در کلاس درس» بررسی شد

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، سید نصرت الله فاضلی اظهار کرد: دبیرخانه شورای هماهنگی علمی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی نشست بررسی و تحلیل «نتایج بازخورد ارزشیابی توصیفی در کلاس درس» در سالن جلسات دفتر تالیف کتب فنی و حرفه ای برگزار گردید.

محورهای این نشست که از ساعت 10 الی 12 امروز (چهارشنبه 20 دی ماه 96) برگزار شد عبارت بود از:

1- آقای دکتر جوادی عضو هیات علمی دانشگاه، مجله چشم انداز الکترونیکی شماره 12

2- یافته های پژوهشی « بازخورد و ارزشیابی توصیفی در مدارس ایران»، آقای دکتر عبدالمجید رضوی.

3- «بازخورد و ارزشیابی در نگاه علمی»، آقای دکترایرج خوش خلق.

 دبیر شورای هماهنگی علمی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی اضافه کرد: با در این نشست مدیران، کارشناسان، مؤلفان و اعضای هیأت علمی موضوع «بازخورد اثربخش ارزشیابی در کلاس» به بحث و گفتگو گذاشته شد.

ابتدا آقای دکتر جوادی مدیر مجله چشم‌‌انداز الکترونیکی پیام‌های شماره 12 این مجله را در زمینه بازخورد برشمردند که شامل 1- بازخورد باید معطوف به هدف باشد هر عملی که بچه انجام می‌دهد دارای هدف خرد یا بزرگ است که معلم آن هدف را باید بشناسد و براساس آن بازخورد دهد 2- نتایج بازخورد ملموس و آشکار باشد به طوریکه مبهم و کلی نباشد تا دانش‌آموز آن را درک کند 3- بازخورد باید قابل پیگیری باشد که شرط آن پذیرش دانش‌آموز است. 4- امکان‌پذیر برای اجرا باشد و اطلاعات تخصصی به کار نرود 5- بازخورد بموقع باشد یعنی فاصله ارزشیابی و بازخورد آن متناسب باشد 6- بازخورد باید تداوم داشته باشد 7- فرصت لازم برای کاربرد بازخورد باشد 8- یکپارچه و منطقی باشد.

وی در ادامه مواردی که در بازخورد نباید از آن استفاده کرد را برشمردند 1- به کار بچه‌ها نباید نمره‌دهی کرد 2- رهنمودهای نصیحت‌آموز نباشد.

آنگاه آقای دکتر رضوی (پژوهشگر ارزشیابی آیین‌نامه پیشرفت تحصیلی و تربیتی دوره ابتدایی) اظهارکردند 10 اصل ضروری بازخورد دادن همراه با نمونه‌هایی از آن در سطح مدارس را برشمردند این اصول عبارت است از 1- اصل زمان 2- اصل نوع بازخورد 3- اصل نحوه بازخورد 4- اصل مخاطبان 5- اصل محتوای بازخورد 6- اصل توجه به ملاک‌های مقایسه و قضاوت در بازخورد  7- اصل نقش و جذابیت بازخورد 8- اصل شفافیت در بازخورد 9 اصل ویژه بودن بازخورد 10- لحن بازخورد

در پایان آقای دکتر خوش‌خلق (مؤلف کتاب اصول و راهنمای عملی تهیه و ارایه‌ی بازخوردهای توصیفی درکلاس درس) بر نظریه‌های یادگیری و پیوند عناصر برنامه‌درسی با آن پرداختند نظریه یادگیری را در یک سیستم باز تحلیل کرد که همه عناصر آن با هم در تعامل و در حال پویائی است ایشان و بازخورد را به بازگشت دادن اطلاعات سازمان یافته در مورد فرآیند و نتیجه عملکرد به یادگیرنده تعریف کردند و مفهوم اساسی در این تعریف را اطلاعات سازمان یافته دانستند که منشاء تغییر پایدار در یادگیرنده می‌گردد و سه محور اصلی در بازخورد را برشمردند که 1- فرد آگاه شود که چه چیزی می‌خواهد یاد بگیرد 2- وضعیت جاری فرد چگونه است 3- فاصله میان وضع جاری و مطلوب چقدر است که با بازخورد این فاصله باید طی شود ایشان روند ارزشیابی توصیفی به ویژه در بخش بازخورد‌دهی در مدارس را خوب قضاوت کردند و تفاوت معلمان را نسبت به گذشته (یک دهه قبل) چشمگیر عنوان کردند قابل ذکر است در هر مرحله از ارائه مطالب توسط اساتید پرسش و پاسخ  افرادانجام گرفت.

امتیازی داده نشده

ارسال نظر

Image CAPTCHA