پانا می تواند خبرنگاران کل کشور را تربیت کند

به گزارش پانا، فخرالدین احمدی دانش آشتیانی صبح روز 17 مرداد به مناسبت روز خبرنگار در بازدید از خبرگزاری پانا گفت: این خبرگزاری می تواند دستگاه آموزش و پرورش را به چالش بکشد . خبرنگار و رسانه می تواند به نقد سیستم بپردازد. در آموزش و پرورش اعتقاد ما بر این است که باید بچه ها را از کودکی نقاد تربیت کنیم . پانا گرچه وابسته به آموزش و پرورش است اگر به نقد آموزش و پرورش بپردازد نه تنها اشکال ندارد بلکه باعث رشد آن می شود. پانا می تواند دستگاه آموزش و پرورش را به چالش بکشد و نقد کند. اما باید توجه کنیم که نقد و نقادی با تخریب متفاوت است.

 وزیر آموزش و پرورش در این خصوص توضیح داد: باید توجه داشته باشیم که در هر سمت و مقامی که هستیم برای تک تک آدمها احترام قائل شویم و در جهت تخریب شخصیت افراد برنیاییم. گاه یک خبر نادرست باعث لطمه خوردن همیشگی به شخصیت افراد می شود  لذا باید روال نقد و نقادی را پیشه کنیم اما تخریب هرگز؛ حتی اگر شخص مورد نظر خطایی مرتکب شده باشد. انتظار ما از پانا این است که استانداردهای این عرصه را در خود ایجاد کند.

 پانا می تواند برای کل کشور خبرنگار تربیت کند

دانش آشتیانی با اشاره به مزیت دیگر پانا اظهار داشت: ارتباط پانا با آموزش و پرورش و دانش آموزان در واقع فرصتی است تا پانا خبرنگار تربیت کند و در اختیار خبرگزاری های دیگر قرار دهد. شما با 13 میلیون دانش آموز در ارتباط هستید لذا می توانید برای کل کشور خبرنگار تربیت کنید. ما دوست داریم در نظام تعلیم و تربیت بچه ها آموزش های کاربردی ببینند. 

وی اظهار کرد: این خبرگزاری می تواند اهداف ما در نظام تعلیم و تربیت را برآورده کند و دانش آموزان با فعالیت در حوزه خبر ضمن انعکاس فعالیتهای خود به هنر و مهارتی دست پیدا می کنند.

 وی ادامه داد: فعالیت خبرگزاری پانا باعث تقویت دانش آموزان شده علاوه بر آن بسیاری از مشکلات نظام تعلیم و تربیت نیز با این اقدامات برطرف می شود.

وزیر آموزش و پرورش گفت: انتظار داریم پانا اهداف نظام تعلیم و تربیت را به عنوان خبرگزاری تخصصی آموزش و پرورش دنبال کرده و ما را به هدف خود نزدیک کند.

دانش آشتیانی گفت: از مسائل مهمی که در آموزش و پرورش به آن توجه شده است جایگاه رفیع مدارس بوده علاوه بر آن باید قسمت های اداری کوچک سازی شود.

وزیر آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه معلم را باید در جامعه به منزلت واقعی خود برسانیم اظهار کرد: این مسئله با استفاده از ظرفیت های موجود و بهره مندی حداکثری از آن ها تحقق می یابد و نکته مهم در این مسئله تغییر بینش و نگرش در جامعه بوده که می تواند نه تنها مسائل آموزش و پرورش بلکه مشکلات جامعه را برطرف کند .

وی با تاکید بر اینکه امیدوارم وزیر آینده نگاه جدی تری به این سازمان داشته باشد گفت: این سازمان و خبرگزاری پانا که وابسته به این نهاد بوده نقش کلیدی در نظام تعلیم و تربیت داشته و وزیر جدید می تواند این ظرفیت ها را در ساختار سازمان شناسایی کرده و آنها را مورد توجه قرار دهد. چرا که این مسئله کمک بزرگی در روند فعالیتهای آموزش و پرورش به شمار می رود.

امتیازی داده نشده

ارسال نظر

Image CAPTCHA