یکصد وسیزدهمین جلسه شورای هماهنگی علمی سازمان پژوهش برگزار شد

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، سید نصرت‌ا... فاضلی اظهار کرد: یکصد و سیزدهمین جلسه شورای هماهنگی علمی در تاریخ 19 مهرماه 96 در دفتر ریاست محترم سازمان پژوهش با حضور اعضاء و مدعوینی از دانشگاه فرهنگیان و متخصصین این حوزه تشکیل گردید.

وی افزود: ابتدا آقای دکتر حذرخانی سرگروه حوزه یادگیری علوم تجربی گزارش راهنما در بخش‌های منطق برنامه – شایستگی‌های دوره‌های چهارگانه تحصیلی (دوره اول و دوم ابتدایی و دوره اول و دوم متوسطه)، ایده‌های کلیدی، مفاهیم اساسی و خرده مفاهیم حوزه-ایده‌های کلیدی، مهارت‌های اساسی و خرده‌مهارت‌ها- استاندارد فرآیندها و مهارت‌ها- استاندارد عملکرد فرآیندها و مهارت‌ها- ایده کلیدی، مفاهیم اساسی، خرده مفاهیم و استانداردهای دوره عمومی و دوره دوم متوسطه در دروس زیست‌شناسی، فیزیک، شیمی و در نهایت راهبردهای یادگیری را توضیح دادند و آنگاه اعضای شورا نظرات خود را بیان نمودند و در نهایت با آرای اعضا قرار شد نظرات اعضای شورا توسط دفتر تألیف بررسی و اعمال گردد و پس از تأیید ریاست سازمان به شورای عالی آموزش و پرورش ارسال شود.

 

امتیازی داده نشده

ارسال نظر

Image CAPTCHA