اولین جلسة‌ کارگاه آموزشی تخصصی"طراحی آموزش وتعیین مولفه های بستة‌آموزشی"برگزار شد

به گزارش روابط عمومی وامور بین الملل سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، مهدی جلالی رئیس گروه برنامه ریزی اموزش نیروی انسانی سازمان از برگزاری اولین جلسة کارگاه آموزشی " طراحی آموزش وتعیین مولفه های بستة‌آموزشی دانش فنی تخصصی با هدف طراحی آموزش بر اساس اهداف توانمند ساز وفعالیت های یادگیری ساخت یافته در تاریخ 30/8/96 در سالن جلسات طبقة دوم ساختمان شهید قرنی خبر داد .

شایان ذکر است: این کارگاه که به مدت 24  ساعت بصورت نظری وعملی برگزار می گردد سرفصل های آموزش همچون تعیین اهداف ساخت یافته  - روشهای رسیدن به اهداف واستلزامات اجرایی برنامه ومحتوای تدوین شده ،با حضور مدرس محترم جناب آقای مهندس ابراهیم  آزاد وکارشناسان ومدیران محترم دفتردر روزهای سه شنبه برگزار می شود .

امتیازی داده نشده

ارسال نظر

Image CAPTCHA