چاپ مقاله عضو هیات علمی دانشگاه شهید رجایی در یکی از معتبرترین مجلات علمی جهان

مقاله عضو هیات علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در یکی از معتبرترین مجلات علمی جهان به چاپ رسید.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، مهدی نیک عمل، دانشیار گروه فیزیک این دانشگاه به همراه پژوهشگرانی از سایر کشورها موفق به چاپ مقاله در سومین نشریه غیر پزشکی جهان با ضریب تاثیر حدود 40 شدند.

بر اساس این گزارش، پژوهشگر دانشگاه شهید رجائی در یک پروژه تحقیقاتی بین المللی با همکاری پژوهشگرانی از کشورهای انگلستان، آلمان و بلژیک موفق به بررسی‌های نظری و تجربی تابش باریکه‌ای از اتم‌های هیدروژن از میان نانو کانال‌های ساخته شده از گرافن سفید شدند.

مهدی نیک عمل پژوهشگر و دانشیار فیزیک دانشگاه شهید رجائی محاسبات کوآنتومی آزمایش‌های انجام شده در دانشگاه منچستر انگلستان را به عهده داشتند.

در این گزارش آمده است: در این راستا دکتر نیک عمل به محاسبه سد انرژی در مقابل نفوذ باریکه‌ها و حرکت پخشی از میان لایه‌های بسیار نازک نانو متری پرداخت که نتایج این پژوهش در مجله Nature Nanotechnology به چاپ رسید. عنوان مقاله ارزشمند دکتر نیک عمل و همکاران ایشان به شرح زیر است:

Transport of hydrogen isotopes through interlayer spacing in van der Waals crystals

ضریب تاثیر این مجله بالاتر از مجله Science و نزدیک 40 است و در جهان سومین نشریه غیر پزشکی از حیث ضریب تاثیر به شمار می‌رود. این دومین بار در تاریخ نانو فناوری ایران است که پژوهشگری از ایران موفق به چاپ مقاله در این مجله شده است. پیش از این فقط دکتر محمودی از دانشگاه علوم پزشکی تهران موفق به چاپ مقاله در این مجله با همکاری پژوهشگران دانشگاه هاروارد شده بود. محمودی هم اکنون در دانشگاه هاروارد مشغول به فعالیت علمی است.

مهدی نیک عمل در سال جاری رتبه دوم فیزیک نانو کشور را احراز کرد. همچنین ایشان 4 مقاله در مجله Nature Communications چاپ کردند که برای دانشگاه شهید رجائی بالاترین رکورد است.

امتیازی داده نشده

ارسال نظر

Image CAPTCHA