برگزاری دومین نشست از سلسله نشستهای اندیشه و قلم

برگزاری دومین نشست از سلسله نشستهای اندیشه و قلم در کتابخانه سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی:

 به گزارش واحد خبر روابط عمومی با هدف تکریم و حمایت از آثار علمی، اداره کتابخانه و مرکز اسناد با همکاری روابط عمومی و بین الملل سازمان اقدام به برگزاری مجموعه نشست های اندیشه و قلم می نماید. این نشست ها در پی سیاست های جدید سازمانی مبنی بر تشویق و حمایت های مادی و معنوی از پدیدآورندگان آثار علمی انجام می گیرد. در راستای ترویج کتابخوانی، دومین نشست از سلسله نشستهای اندیشه و قلم به ارایه، رونمایی و معرفی کتاب و توصیف کتاب مدارس شاد نوشته جناب آقای دکتر مرتضی مجدفر و مهناز ابوالکاشف نوری اختصاص دارد و  میزبان کارشناسان و علاقه مندان به مباحث مرتبط با معرفی نویسنده است. حضور و مشارکت در این نشست علمی فرهنگی برای فرهنگیان و فرهیختگان آزاد می باشد و موجب تکریم قلم و اندیشه است. زمان نشست روز دوشنبه هفدهم دی ماه  ساعت 10 در محل کتابخانه سازمان می باشد. با توجه به استقبال ازنخستین نشست و اهداء کتاب مورد بحث به حاضران و دریافت  بازخوردهای مثبت از این اقدام، کتابخانه بیش از پیش در برگزاری این نشستها تلاش خواهد کرد.

امتیازی داده نشده

ارسال نظر

Image CAPTCHA