مدرسه شاد نیاز گم شده مدارس

به گزارش واحد خبر روابط عمومی دومین نشست از سلسله نشستهای اندیشه و قلم  امروز دوشنبه 17 دی ماه در کتابخانه سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی برگزار شد . در این نشست کتابخانه میزبان دکتر مجد‌فر مولف کتاب ‌های آموزشی و پژوهشگر و خانم نوری کارشناس سلامت و بهداشت بود.

در ابتدا دکتر مجدفر در ارتباط با کتاب مدرسه شاد گفت: این کتاب، گزارش نتیجه یک پژوهش کیفی میدانی در سال های 2016 و 2017 در زمینه مدارس شاد و ارائه تجربه‌های زیسته فراوان در 6 کشور اصلی و چندین کشور دیگر بود، البته نمونه‌‌های ایرانی بسیاری از این تجربه‌ها را قبلا در مدارس خودمان، مشاهده کرده‌ایم که می‌توان به پروژه شهرستان هامون در زمینه شناسایی و استقرار عوامل موثر برای ایجاد شادابی و نشاط در مدارس ابتدایی این منطقه محروم اشاره کرد.

وی افزود: مدرسه شاد تجربه جهانی است که از مشاهدات یونسکو و آمار، ارقام که شامل سه محورافراد- فضا و فرایند می باشد.

مجدفر گفت :از بین 6 کشور 2 کشور به عنوان شاد ترین مدارس برگزیده شدند که رتیه اول کشور بوتان و رتیه دوم وان واتو(استرالیا)بود. وی اظهار داشت مدرسه شاد نیاز گم شده در مدارس و یک کار جهانی می باشد که ما باید آن را به آموزش و پرورش معرفی کنیم. 

در انتهای به تمام شرکت کنندگان در این نشست یک جلد کتاب مدرسه شاد اعطاء شد.

خبر: معینی

امتیازی داده نشده

ارسال نظر

Image CAPTCHA