نهایی شدن عناوین برنامه های زیر نظام برنامه درسی

تدوین برنامه های زیر نظام برنامه درسی که از خرداد ماه در دستور کار سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی قرار گرفت پس از تشکیل جلسات متعدد درون و برون سازمانی در آخرین جلسه خود که با حضور نمایندگان معاونت ها و سایر بخش های ذی ربط وزارت متبوع برگزار شد. برنامه ها و حوزه های همکار نهایی را نهایی نمود. در این جلسه که امروز در سالن جلسات حوزه ریاست سازمان تشکیل شد خانم دکتر ملایی نژاد گفت: تدوین برنامه زیر نظام برنامه درسی از سوی ریاست محترم سازمان به مدیریت طرح و برنامه واگذار شد. این برنامه ها پس از اصلاحات مکرر و جلسات برگزار شده با کارشناسان شورای عالی آموزش و پرورش مراحل نهایی خود را می گذراند. برنامه های زیر نظام برنامه درسی مشتمل بر 78 برنامه است که در 53 برنامه  سازمان متولی است و متولیان  25 برنامه دیگر سایر معاونت ها، سازمان ها و دفاتر هستند. این  برنامه ها مربوط به معاونت پرورشی، معاونت آموزشی، معاونت تربیت بدنی، انجمن اولیا و مربیان، مرکز استعدادهای درخشان، سازمان آموزش و پرورش استثنایی، دفتر امور زنان، اداره کل امور ایثارگران و شاهد، دفتر امور مدارس غیر دولتی و سازمان نهضت سواد آموزی می باشند.

همچنین سازمان متولی 20 برنامه از زیر نظام های دیگر است که چارچوب تفصیلی آن تهیه و برای مسئولان ذیربط ارسال شده است.

وی در ادامه گفت: برنامه ها ی زیر نظام برنامه درسی جهت بررسی و تصویب در دستور کمیسیون شورای عالی آموزش و پرورش قرار داده شده است که پس از طی مراحل ابلاغ خواهد شد.

5
امتیاز: 5 (1 رای)

ارسال نظر

Image CAPTCHA