نشست استاندارد طراحی گرافیگ کتاب درسی برگزار شد

به گزارش واحد خبر روابط عمومی سازمان، نشست استاندارد طراحی گرافیک کتاب درسی به ریاست دکتر کریمی و با حضور کارشناسان و صاحب‌نظران طراحی گرافیک کتاب درسی برگزار شد. در این نشست ضمن بررسی و تبادل نظر در زمینه استاندارد طراحی گرافیک کتاب درسی؛ اهم ویژگی‌های سفید خوانی، کاربردهای قلم، مشترک تصویر، تصویری، عکس، طنز تصویری، نشانةهای تصویری، اختصاصی تصویر نگاشت، اختصاصی جدول به بحث گذاشته شد. در این جلسه اعضا با ایجاد یک کارگروه برای بررسی و دستیابی سریع توافق کردند. 

امتیازی داده نشده

ارسال نظر

Image CAPTCHA