اولین گام از کاهش تمرکز برنامه درسی در ایران

سرپرست دفتر تألیف کتاب‌های درسی ابتدایی و متوسطه نظری: «برنامه ویژه مدرسه» اولین گام از کاهش تمرکز برنامه درسی در ایران است

سرپرست دفتر تألیف کتاب‌های درسی ابتدایی و متوسطه نظری گفت: برنامه ویژه مدرسه به عنوان یکی از ابعاد برنامه درسی ملی، اولین گام از کاهش تمرکز برنامه درسی در ایران است.

 «برنامه ویژه مدرسه» اولین گام از کاهش تمرکز برنامه درسی در ایران است

به گزارش خبرنگار آموزش و پرورش خبرگزاری فارس، اولین همایش تبیین ویژه مدارس( بوم) در باشگاه فرهنگیان تهران برگزار شد.

عظیم محبی سرپرست دفتر تألیف کتاب‌های درسی ابتدایی و متوسطه نظری در این مراسم گفت: تبیین ابعاد مختلف برنامه ویژه مدارس در جهت فهم مشترک است و تلاش‌های خوبی در استان‌ها و مدارس صورت گرفته است اما برداشت‌های مختلفی از این موضوع صورت گرفته است.

وی ادامه داد: برنامه ویژه مدرسه به عنوان یکی از ابعاد برنامه درسی ملی، اولین گام از کاهش تمرکز برنامه درسی در ایران است.

محبی اضافه کرد: فلسفه وجودی برنامه ویژه مدارس، آزادسازی بخشی از زمان آموزش و در اختیار قرار دادن برای مدیران مدارس است.

وی با بیان اینکه برنامه ویژه مدرسه یکی از ابعاد مهم مدرسه محوری است، گفت: این پروژه، آغاز تولید محتوای یادگیری توسط مدیران و معلمان مدارس است که باید بتوانند در چارچوب ویژه برنامه مدارس، تدوین کنند.

محبی تصریح کرد: در گام بعدی باید بتوانیم برنامه درسی و تربیتی را با کل اسناد تحولی پیوند بزنیم.

امتیازی داده نشده

ارسال نظر

Image CAPTCHA