ماندگارسازی محتوای آموزشی و تربیتی از اولویت های مورد توجه سازمان است

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، جلسه شورای مدیران سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی با حضور سرپرست سازمان و مدیران کل، معاونان و روسای ادارات ساعت 10 صبح سه شنبه 25 اردیبهشت ماه در سالن جلسات برگزار گردید. 

در این نشست که معطوف بر برنامه‌های جدید مبتی بر انتظارات و مطالبات بود؛ دکترحیدر تورانی با تاکید بر سیاست چند تالیفی افزود: اکنون که اسقرار پایه دوازدهم کامل می شود، فرصتی فراهم می آید تا با بررسی و مداقه در محور های ذیل به بهبود و ارتقاء جایگاه سازمان یاری رسانده و آن را به سازمانی زنده و پویا تبدیل نمود:

برنامه 97، جشنواره فیلم رشد، مصوبه 828 شورای عالی آموزش و پرورش، برگزاری دوره ضمن خدمت معلمان پایه دوازدهم، توسعه و ارتقاء دانشِ منابعِ انسانی، تدوین کتاب الکترونیک و اجزاءآن، پایدارسازی محتوای آموزشی و تربیتی، ماندگار سازی کتاب درسی، مدیریت پژوهش، سازه های نرم و سخت اجزاء زیر نظام پژوهش، برنامه های نیمه تجویزی و غیر تجویزی، پروژه های مهم سازمان، نقلیه الکترونیک و نوسازی آن، عقبه سازمان در استانها، رفع محدودیت های پرداخت، سازمان های تولید محور، نُرم ها و تعرفه ها، اقتضائات نظام جامع فنی و حرفه ای

در ادامه هریک از حاضران ضمن ارائه گزارشی اجمالی از فعالیت های حوزه کاری و نظرات خود، به بحث و تبادل نظر پرداختند.

امتیازی داده نشده

ارسال نظر

Image CAPTCHA