دوره آموزشی تربیت از منظر قرآن کریم برگزار شد

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، مهدی جلالی رئیس گروه برنامه ریزی آموزش نیروی انسانی اظهار کرد: صبح امروز دوره آموزشی کارکنان سازمان پژوهش با عنوان «تربیت از منظر قرآن کریم» و ارائه دکتر خسرو باقری برگزار شد.

روابط عمومی وامور بین الملل سازمان پژوهش وبرنامه ریزی آموزشی به نقل از مهدی جلالی رئیس گروه برنامه ریزی آموزش نیروی انسانی سازمان از برگزاری سومین جلسه از مجموعه جلسات آموزه ها ومعارف قرآن کریم با ارائه جناب آقای دکتر خسرو باقری با موضوع تربیت از منظر قرآن کریم خبر داد .

این جلسه که روز چهارشنبه مورخ 2/3/97 در آستانه سوم خردادماه، سالروز آزادسازی خرمشهرقهرمان با گرامیداشت یاد وخاطرة امام شهیدان وشهدای دفاع مقدس آغاز گردید، این جلسه که با استقبال کارشناسان و اعضای محترم هیات علمی سازمان برگزار گردید، دکتر خسرو باقری با موضوع مساله تعلیم وتربیت واینکه از چه جهاتی مسئله است بحث را آغاز نمودند ودر ادامه با موضوعاتی همچون سهل وممتنع بودن تعلیم وتربیت،‌ شناخت آدمی وماهیت تربیت او –تعلیم وتربیت متناقص نما - تربیت نسبی گرایانه ومطلق گرایانه وعینی – تعلیم وتربین معلول یا علت بودن مشکلات – تبیین نقش اجتماعی تعلیم وتربیت در گرو تحلیل مفهوم – تعلیم وتربیت و شرایط جدید جهانی ونیاز به استفاده از اصول وروشهای جدید  وتصویر انسان در اسلام وانسان به منزله عامل از قرآن کریم مطالب خود را ارائه نمودند . در پایان جلسه نیز به پرسشهای حاضرین پاسخ داده شد .

مشروح این سخنرانی به محض آمده شدن به استحضار خواهد رسید.

امتیازی داده نشده

ارسال نظر

Image CAPTCHA