تدوین کتاب درسی پویا نمایی برای اولین بار در سازمان پژوهش

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، رئیس گروه هنر(پویا نمایی) از تالیف کتاب درسی «پویا نمایی» برای اولین بار در دفتر تالیف کتب درسی فنی، حرفه ای و کاردانش خبر داد و افزود: با توجه به پیشرفت های علمی و تکنولوژی به ویژه آی. تی که روزانه هزاران بازی و یا فیلم و داستان را به صورت متحرک به مخاطبان عرضه می کند، رشته پویانمایی به عنوان یک نیاز جامعه امروزی مورد توجه قرار گرفت.

وی افزود: هدف این رشته، تربیت هنرجویان برای ورود به بازار کار و نیل به خود اتکایی است.

  رئیس گروه هنر(پویا نمایی) اضافه کرد: سال های گذشته، متحرک سازی به صورت دستی انجام می شد، ولی در سال جاری کتابی تدوین شد که پویانمایی را به کمک رایانه آموزش می دهد.

وی افزود: در این رشته به دلیل نوپا بودن منابع متنوع و به روزی وجود ندارد و گروه هنر برای اولین بار اقدام به تالیف کتاب درسی در این زمینه نموده است. در این کتاب روش کامپوزیت کردن فیلم آموزش داده می شود.

در این رابطه 3 گروه کتاب تدوین شده است. گروه اول کتاب «درسی هنرجو» است که در کلاس تدریس می شود. گروه دوم کتاب «همراه هنرجوست» که به عنوان مکمل کتاب درسی در اختیار هنرجویان قرار می گیرد و گروه سوم کتاب «راهنمای هنرآموز» است مطالب مورد نیاز دبیران هر رشته در آن گردآوری شده و در اختیار آنان قرار می گیرد.

امتیازی داده نشده

ارسال نظر

Image CAPTCHA