سرپرست جدید مرکز پژوهشی - کاربردی تبریز منصوب شد

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، با حکم دکتر فرهاد کریمی، دکتررضا کلانتری به عنوان سرپرست جدید مرکز پژوهشی - کاربردی تبریز منصوب شد.

در این برنامه هریک از اعضای جلسه دیدگاه های خود را در خصوص اهمیت و ارتقاء جایگاه این مرکز و نحوه انجام فعالیت های پژوهشی مسائل دوزبانگی و علوم اجتماعی و مطالعات منطقه ای ارائه کردند.

در خاتمه دکتررضا کلانتری به عنوان سرپرست جدید مرکز پژوهشی تبریز معرفی و از زحمات و تلاشهای دو ساله دکتر علیرضا رنجبری سرپرست قبلی این مرکز تشکر و قدردانی گردید.

شایان ذکر است: نظر به اینکه پژوهش‌های علمی-کاربردی در زمینه مسائل و مشکلات مبتلا به آموزش و پرورش به خصوص در مناطق دوزبانه از اهمیتی ویژه برخوردار است و در راستای اهداف آموزش و پرورش که توجهی خاص به نشر و گسترش فرهنگ پژوهشی و تحقیقات کاربردی معطوف‌داشته است.

ایـن‌مـرکز بــا هـدف‌ ایجــاد زمینه‌هـای لازم جهت انـجام پژوهش‌های علمی و کاربردی پیرامون مسائل و مشـکلات خاص آموزش و پرورش استان‌های دو زبانه کشور تأسیس شد و مرکز پژوهشی تـعلیم و تـربیت کاربـردی تبریـز به عنوان تنها مرکز پژوهشی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش در تاریخ30/3/83 با مجوز شماره 3505/2525 موفق بـه اخـذ موافقت قطعی شورای گسترش آموزش عـالی وزارت عـلوم، تحقیقات و فناوری گردید و سال 1388 از اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی منفک و مستقیما زیر نظر پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، به کار خود ادامه داد.

امتیازی داده نشده

ارسال نظر

Image CAPTCHA