هم‌اندیشی با پیش‌کسوتان صاحب‌نظر سازمان پژوهش به زودی برگزار می شود

به گزارش روابط عمومی سازمان این مطلب را دکتر تورانی در نشست مدیران سازمان گفت و افزود: با هدف استفاده از ظرفیت فکر، ایده و تجربه پیش‌کسوتان صاحب‌نظر سازمان به‌زودی نشست هم‌اندیشی با شرکت مؤلفان، کارشناسان و مدیران پیش‌کسوت سازمان در دارالفنون تشکیل خواهد شد.

این نشست که با اجرای روابط عمومی سازمان و مشارکت انجمن پیش‌کسوتان سازمان پژوهش فعالیت خواهد کرد، تلاش می‌کند ضمن فراخوان نشست مشترک و موثر مدیران و پیش کسوتان سازمان را فراهم نماید.

امتیازی داده نشده

ارسال نظر

Image CAPTCHA