همایش مشترک انجمن روانشناسان ایران و سازمان پژوهش برگزار می شود

به گزارش روابط عمومی سازمان همایش روانشناسی تربیتی که پنجمین سال خود را پشت سر می‌گذارد با هدف طرح و بررسی مسائل مربوط به مدرسه شاد، دانش‌آموز تراز و ارزشیابی‌ها و مشارکت‌های مردمی و ... در بهمن ماه سال جاری برگزار خواهد شد.

شایان ذکر است: این همایش که با مشارکت انجمن روانشناسان ایران و سازمان پژوهش  وبرنامه ریزی انجام می‌گیرد مقرر است اثار علمی وتولیدات هنری وکار گاههای موفق اموزشی در زمینه مسائل روانشناسی با محوریت مدررسه ودانش اموزی  را مورد حمایت قرار دهد.

امتیازی داده نشده

ارسال نظر

Image CAPTCHA