دوره آموزشی مدیریت بحران ومقابله با حوادث غیر مترقبه برگزار شد

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، مهدی جلالی رئیس گروه برنامه ریزی آموزش نیروی انسانی سازمان پژوهش اظهار کرد: دوره آموزشی مدیریت بحران ومقابله با حوادث غیر مترقبه با حضور 180 نفر از اعضاء سازمان برگزار شد.

وی افزود: این دوره آموزشی که با هدف آشنایی اعضای سازمان در پیشگیری و مقابله با حوادث طبیعی و غیر مترقبه و همچنین با موضوعاتی همچون تعریف بحران ، شرایط اضصطراری ومفاهیم مرتبط به آن، انواع بحران، اصول مدیریت بحران،‌ پیشگیری از بروز بحرانهای انسان ساخت کسب آمادگی در برابر مقابله با انواع بحران، واکنش در برابر شرایط اضطراری وبازیابی وبهبود پس از وقوع حوادث وبحرانها برگزار گردیدکه جناب آقای دکتر بشیری نسب از متخصصان رشته ایمنی وبهداشت به ارائه مطالب خود پرداخت .

رئیس گروه برنامه ریزی  آموزش نیروی انسانی در خصوص اهمیت برگزاری این سمینار در سازمان افزود: این دوره در زمره دوره های عمومی والزامی کارکنان دولت می باشد که با بررسی انجام شده به این نتیجه رسیدیم که برگزاری چنین سمیناری در سطح سازمان می تواند کمک قابل توجهی در هنگام بروز حوادث غیر مترقبه چه از نوع انسان ساخت آن وچه از نوع طبیعی آن داشته باشد. 

جلالی اضافه کرد: بطور کلی مدیریت بحران به معنی جهت دادن هدفمند جریان پیشرفت امور به روال قابل کنترل وانتظار بازگشت اموردر اسرع وقت به شرایط عادی وقبل از بحران است واین امر در سازمان به نوعی باید نهادینه شود تا خدای نکرده در هنگام بروز چنین حوادثی بتوان با آمادگی بیشتر از بروز بحران پیشگیر ی نمود ویا در صورت بروز آن در خصوص کاهش اثرات بحران وحادثه آمادگی لازم امداد رسانی درست وسریع صورت پذیرد. لازم است در سازمان گروهی به منظور بررسی میزان آمادگی در مقابل حوادث طبیعی وغیر مترقبه تشکیل گردد وپیش بینی وپیش گیریهای لازم در این خصوص انجام شود.

2
امتیاز: 2 (1 رای)

ارسال نظر

Image CAPTCHA