مشاور و مدیر دفتر حوزه ریاست سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی منصوب شد

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، با حکم دکتر حیدر تورانی، مهدی جلالی رئیس گروه برنامه ریزی آموزش نیروی انسانی سازمان به عنوان مشاور و مدیر دفتر حوزه ریاست سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی منصوب شد.

در حکم دکتر حیدر تورانی خطاب به مهدی جلالی است: 

امتیازی داده نشده

ارسال نظر

Image CAPTCHA