رئیس ستاد هفته پژوهش در وزارت آموزش و پرورش منصوب شد

معرفی آقای دکتر حیدر تورانی بعنوان :

" رئیس ستاد هفته پژوهش در وزارت آموزش و پرورش "

سید محمد بطحایی وزیر محترم ، آقای دکتر حیدر تورانی سرپرست سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی را بعنوان ، رئیس ستاد هفته پژوهش در وزارت آموزش و پرورش در سال 1397 منصوب نمودند.

امتیازی داده نشده
فایل همراه: 

ارسال نظر

Image CAPTCHA