برگزاری کارگاه رهبری آموزشی در سازمان پژوهش

به گزارش واحد خبر روابط عمومی ؛ کارگاه رهبری آموزشی در سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی برگزار شد. این کارگاه   برای اعضای هیات علمی ، مدیران و کارشناسان مرتبط سازمان ، توسط گروه برنامه ریزی آموزش نیروی انسانی در مهر ماه سال 1397 طراحی و اجرا گردید. از جمله سرفصل های مهم مورد توجه در این کارگاه می توان به بررسی  سبک های مدیریت و رهبری الهام بخش در سازمان های آموزشی ، واکاوی سامانه چهار بخشی مدیریت منابع انسانی ، بررسی روش های الهام بخشی و انگیزشی در کارکنان ، بررسی روشهای افزایش توانمندی کارکنان ، بررسی چگونگی رفتار سازمانی و جانشین پروری در سازمان های آموزشی و پژوهشی را اشاره کرد. این دوره از جمله دوره های تخصصی سازمان بوده که در پایان نیز به شرکت کنندگان، پس از اتمام فرایند ارزشیابی، گواهینامه موفقیت در دوره مذکور اعطاء گردید.

امتیازی داده نشده

ارسال نظر

Image CAPTCHA