انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران فراخوان داد

تارنمای همایش ملی «اصلاحات آموزشی و چالش‌های آن در ایران: تبیین فلسفی تلاش‌ها و دیدگاه‌ها» از سوی انجمن ملی فلسفه تعلیم و تربیت ایران راه‌اندازی شد. دکتر شهین ایروانی دبیر علمی دهمین نوبت از همایش است. این همایش تا ۱۵تیر۱۳۹۸، آثار پژوهشگران را می‌پذیرد.

به گزارش پایگاه خبری رب،  همایش ملی «اصلاحات آموزشی و چالش‌های آن در ایران: تبیین فلسفی تلاش‌ها و دیدگاه‌ها» تا ۱۵تیر۱۳۹۸، آثار پژوهشگران را می‌پذیرد. این همایش به کوشش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران و با همکاری گروه مبانی فلسفی‌اجتماعی تعلیم و تربیت دانشگاه تهران، ۲۳ و ۲۴بهمن۱۳۹۸ برگزار می‌شود. دکتر شهین ایروانی دبیر علمی این نوبت از همایش است.

محورهای همایش بدین قرار است:

تبیین فلسفی – بنیادی اصلاحات آموزشی

فلسفه اصلاحات آموزشی: اهداف، مبانی، اصول، ضرورت، امکان، شرایط و…؛
نظریه‌ها و رویکردهای اصلاحات آموزشی؛
تحلیل مفاهیم عرصۀ اصلاحات و اصلاحات آموزشی؛
ماهیت نظام آموزشی ایران (فلسفۀ ضمنی نظام آموزشی ایران)؛
چالش‌های نظری اصلاحات آموزشی؛
دین و اصلاح‌گری آموزشی در ایران؛
تحلیل رویکرد اصلاح‌گری آموزشی در اسناد تحولی و بالادستی آموزش‌وپرورش ایران؛
تبیین نسبت اصلاحات آموزشی ایران و اقتضائات جهانی شدن و بین‌المللی شدن آموزش‌وپرورش.

تبیین فلسفی چالش های اصلاحات آموزشی و پرورشی رسمی و غیر رسمی در ایران

تبیین چالش‌های نظری اصلاحات آموزشی و پرورشی رسمی و غیر رسمی در ایران؛
تبیین تاریخی اصلاح‌گری آموزشی و پرورشی رسمی و غیر رسمی و چالش‌های آن در ایران؛
تبیین چالش‌های اجتماعی اصلاحات آموزشی و پرورشی رسمی و غیر رسمی در ایران؛
تبیین چالش‌های روان‌شناختی اصلاحات آموزشی و پرورشی رسمی و غیر رسمی در ایران؛
تبیین چالش‌های اقتصادی اصلاحات آموزشی و پرورشی رسمی و غیر رسمی در ایران؛
تبیین چالش‌های مدیریتی‌ساختاری اصلاحات آموزشی و پرورشی رسمی و غیر رسمی در ایران؛
تبیین چالش‌های حقوقی‌قانونی اصلاحات آموزشی و پرورشی رسمی و غیر رسمی در ایران؛
تبیین چالش‌های زبانی‌مفهومی اصلاحات آموزشی و پرورشی رسمی و غیر رسمی در ایران؛
تبیین چالش‌های اصلاح‌گری خرد (ویژۀ معلمان و مدیران مدرسه‌ها، کارشناسان و وزارت آموزش‌وپرورش و تلاشگران عرصۀ آموزش غیر رسمی)؛
تبیین چالش‌ها در اصلاحات آموزشی سایر کشورها یا سازمان‌های بین‌المللی.

تبیین و نقد تلاش‌های اصلاح‌گرانه در عرصۀ آموزش و پرورشی رسمی و غیر رسمی ایران

تحلیل جریان اصلاح‌گری آموزشی و پرورشی رسمی و غیر رسمی در ایران؛
مبانی فکری و رویکردهای اصلاح‌گری در مربیان ایرانی؛
بررسی تحلیلی‌تطبیقی مبانی و رویکردهای اصلاحگری در تلاشگران ایرانی و سایر جوامع؛
بررسی مقایسه‌ای‌تحلیلی جریان‌های اصلاحگری آموزشی پیش و پس از پیروزی انقلاب اسلامی؛
تبیین ماهیت اصلاحات آموزشی دولتی در ایران؛
تبیین رویکردهای اصلاح‌گری خرد در مدارس دولتی ایران؛
تجربه‌نگاری اصلاحات آموزشی در عرصۀ خرد (ویژۀ معلمان، مدیران، کارشناسان آموزش و پرورش و تلاشگران عرصۀ آموزش غیر رسمی).

 

2
امتیاز: 2 (1 رای)

ارسال نظر

Image CAPTCHA