اعضای شورای هماهنگی علمی سازمان منصوب شدند

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی،   دکتر ذوعلم، معاون وزیر و رئیس سازمان، طی احکامی جداگانه آقایان منصورنیا، دکتر حسن ملکی، دکتر نوذری، دکتر محمدرضا نیلی، دکتر مهدی اسماعیلی و خانم سوسن کشاورز را به عضویت  شورای هماهنگی علمی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی و آقای سید مهدی باقریان به عنوان دبیر این شورا به مدت 3 سال به عنوان عضو حقیقی این شورا  منصوب کردند

در حکم ایشان آمده است: استحضار دارید تنوع مأموریت های خطیر سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی به عنوان "قلب آموزش و پرورش" در حیطه های پژوهش، تدوین برنامه های درسی و تولید مواد و رسانه های آموزشی-تربیتی ایجاد "هماهنگی" بخش های مختلف داخل و خارج سازمان را در انجام مأموریت ها ضروری می سازد.

سازمان به عنوان متولی بخش عمده ای از اجرای اسناد تحول نیازمند تدوین، تایید و نظارت بر اجرای سیاست ها، تدوین برنامه ها و تولید محتوای آموزشی به صورت هماهنگ منطبق با اسناد تحولی است.

ایشان ضمن تأکید بر اجرای اسناد تحولی و به ویژه اجرای کامل برنامه درسی ملی و آئین نامه ها و دستورالعمل های مرتبط با آن و نیز آئین نامه رسمی شورای هماهنگی علمی سازمان، اولویت خط مشی های مربوط به موضوعات و فعالیتهای ذیل را یادآور شدند:

  1. اجرای منویات مقام معظم رهبری در عملیاتی کردن اسناد تحولی و انتظارات معظم له از سازمان؛
  2. فرآیند های مرتبط با اجرای برنامه درسی ملی؛
  3. فرآیند های مرتبط با استقرار حوزه های تربیت و یادگیری؛
  4. نظام اشاعه و پایش سند برنامه درسی ملی؛
  5. تسهیل و بهبود فرآیند های مرتبط با برنامه ریزی درسی، پژوهش و ارزشیابی و تولید مواد و رسانه های آموزشی؛
  6. تصویب و نظارت بر اجرای استانداردهای ملی در تولید مواد و رسانه های آموزشی-تربیتی؛
  7. مشارکت واقعی همه ارکان تربیت در برنامه ریزی درسی؛
  8. مشارکت تشکل های مردم نهاد و صاحب نظران و فعالان فرهنگی و تربیتی کشور در اجرای مأموریت های سازمان؛

در پایان این حکم آمده است: توفیقات روزافزون جناب عالی را در تعالی تعلیم و تربیت جامعه اسلامی مان از درگاه الهی طلب می کنم.

امتیازی داده نشده

ارسال نظر

Image CAPTCHA