مهمترین چالش های آموزش و پرورش در سازمان پژوهش بررسی شد

هشتمین جلسه از سلسله درس گفتارهای مبانی نظری سند تحول بنیادین با موضوع مهمترین چالشهای آموزش وپرورش در فلسفه تربیت رسمی و عمومی برگزار شد.

 

به گزارش روابط عمومی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، حجت الاسلام و المسلمین علیرضا صادق زاده در سلسله درس گفتارهای مبانی نظری سند تحول بنیادین در سالن همایش های سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی درباره الگوی نظری مطلوب برای جامعه امروز ایران با توجه به چالش های موجود پیش روی نظام جمهوری اسلامی به صورت مبسوط توضیحاتی را ارائه کرد و گفت: ایده هایی که  برای الگوی نظری مطلوب به صورت بومی مطرح می شوند می بایست پاسخگوی چالشهای تربیت مدرسه ای باشند و این نیاز را پاسخ دهند.           

معاون سابق دانشگاه فرهنگیان سپس در خصوص تفاوت الگوی نظری مطلق با الگوی نظری بومی تشریح کرد: الگوی نظری مطلق یا نظریه پردازانه  به طرح مسائل تعلیم وتربیت درفضای علمی می پردازد و به زیست بوم خاصی تعلق ندارد و دید کلی به مسائل مطرح شده دارد اما وقتی الگوی نظری بومی را به عنوان هدف درالگو پردازی قرار می دهید می تواند جوابگوی چالش ها و مسائل زیست بومی دراین زمان مشخص باشد.

دکتر صادق زاده در ادامه در مورد چالش های تعلیم و تربیت رسمی و عمومی و تقسیم بندی آن و اولویت بندی این طرح ها توضیحاتی ارائه کرد.

در ادامه این نشست دکتر محمد حسنی  با طرح یک دسته بندی به توضیح چالش های پیشنهادی پرداخت و تاکید کرد که راه رسیدن به هدف مورد نظر در الگوی نظری بومی پرداختن به 4 اصل مهم، مبانی، چیستی، چرایی و چگونگی است.

وی در توضیح این چهار اصل مهم گفت: مبانی و چیستی دو اصل ابتدایی از این اصول هستند که در بخش چیستی به طور مثال به بحث تربیت عمومی پرداخته می شود و اصل سوم یعنی چرایی اهم از ضرورت و غایت می باشد.

دکتر حسنی در ادامه در خصوص اصل چهارم این چالش ها یعنی چگونگی افزود: این مورد برای تربیت مدرسه ای اصول ومعیارهایی را تبیین می کند و در واقع این 4 اصل، فلسفه تربیت مدرسه ای در نظام جمهوری اسلامی ایران است.

در بخش دیگری از این نشست حجت الاسلام و المسلمین صادق زاده انواع تربیت را شامل تربیت برعام  و تربیت خاص تقسیم کرد و گفت: تربیت عام برای همه افراد جامعه  و تربیت خاص بر حسب مخاطب ویژه و برای گروهی مشخص است.

وی ادامه داد: تربیت رسمی یا تربیت مدرسه ای و سازمان دهی شده و تربیت غیررسمی یا تربیتی که کارهای فوق برنامه درمدرسه را شامل می شود نیز نوع دیگری از تربیت است.

استاد دانشگاه تربیت مدرس با تاکید بر اینکه تربیت الزامی و تربیت اختیاری نیز از جمله دیگر شکل های تربیت هستند گفت: تربیت الزامی در مدرسه صورت می گیرد اما تربیت اختیاری مربوط به تربیت رسانه ای و در جامعه می شود.

صادق زاده تربیت از نظر ساحت و تربیت برحسب مراحل رشد را دو بخش پایانی این تقسیم بندی تربیت برشمرد.

درادامه نیز دکتر حسنی  با دسته بندی و توضیح موضوع های پیشنهادی تاکید کرد درمدل مفهومی فقط این مهم نیست که عناصر مدل را تعیین کنیم بلکه می بایست روابط عناصر هم تعریف شود و اگر روابط مشخص نشود مدل مفهومی ناقص است.

این جلسه با پرسش های حاضرین و پاسخ های مدرسان جلسات سلسله درس گفتارهای مبانی نظری تحول پایان یافت.

امتیازی داده نشده

ارسال نظر

Image CAPTCHA