برای همکاری با ناشران بخش خصوصی، بیش از هر زمان دیگری آماده‌ایم

دبیر هفدهمین جشنواره کتاب رشد درهم‌اندیشی با برخی ناشران گفت: آمادگی سازمان پژوهش برای همکاری با ناشران بخش خصوصی، بیش از هر زمان دیگری است.

به گزارش روابط عمومی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، مسعود فیاضی در این نشست که به منظورهم‌اندیشی با ناشران آموزشی از جمله محراب قلم، مبتکران، قلم‌چی، مرآت، قدیانی، کانون پرورش فکری، انتشارات مدرسه، مرآت دانش و ... برگزار شد گفت:« بحث چند تألیفی و برون‌سپاری تدوین کتاب‌های درسی و تولید بسته آموزشی با همراهی ناشران توانمند بخش خصوصی، در سازمان بسیار جدی است.»

وی با اشاره به زمینه‌هایی که باعث ممنوعیت کتاب‌های کمک‌درسی در مدارس ابتدایی شد، گفت: «کتاب‌های کمک‌درسی انواع خوب و بد دارد؛ اگر کتاب کمک‌درسی خلاقیت، تلاش و کاوش را تقویت کند، از نظر ما خوب است؛ کتابی بد است که با پاسخ‌های حاضر و آماده، روحیه خلاقیت و جست‌وجوگری دانش‌آموز را از بین ببرد و او را به پخته ‌خواری عادت دهد.»

او در بخش دیگری افزود: «اگر ناشران سازوکاری بیندیشند که انتشار دو سه نوع بسیار بد کتاب‌های کمک‌درسی را خودشان ممنوع کنند، ما حتی می‌توانیم در فروش کتاب‌های کمک‌درسی از آن‌ها پشتیبانی کنیم.»

مدیرکل دفتر انتشارات و فناوری آموزشی با اشاره به آثار فرهنگی کتاب‌های ترجمه گفت: «انتظار می‌رود در برخی حوزه‌ها ناشران دغدغه بیش‌تری نشان دهند. در حوزه‌ آداب و مهارت‌های زندگی که باید مبتنی بر فرهنگ ملی و دینی کشور باشد، شاید بتوان گفت بیش از 80 تا 85 درصد ترجمه‌اند که لزوماً با فرهنگ ما سازگاری ندارند.»

در این نشست مدیران و نمایندگان ناشران آموزشی و تربیتی به‌طور مبسوط به طرح انتقادهای خود از جشنواره رشد و پیشنهادهایی برای پیشرفت آن پرداختند.

تأکید بر انجام تبلیغات بیشتر برای معرفی جشنواره در بین معلمان و مدیران مدارس برای تأثیر بیشتر جشنواره، التزام سایر بخش‌های وزارتخانه به نتایج جشنواره، تداوم بهره‌برداری از کتاب‌ها و پدیدآورندگان برگزیده در مدارس در طول سال، ایجاد فرایند عملی برای معرفی کتاب‌های برگزیده به مدیران مدارس، دقت بیش‌تر در انتخاب ارزیابان و داوران و کاهش خطا تا جای ممکن، دسته‌بندی دقیق‌تر کتاب‌ها در گروه‌های داوری، ‌ کاهش تعداد جوایز یا اتخاذ شیوه‌های مناسبی که از خستگی حاضران در مراسم پایانی جلوگیری کند، توجه مداوم به هدف‌هایی که موجب راه‌اندازی جشنواره شده است و تشکیل یک گروه مستقل برای ارزیابی و داوری بسته‌های آموزشی به جای بررسی جداگانه اجزا از پیشنهادهایی بود که در این نشست ارائه شد.

در پایان این نشست، مقرر شد معاونت سامان‌دهی منابع آموزشی دفتر، طی یک ماه آینده کارگروه‌های تخصصی مشترکی را به منظور بررسی سازوکارهای همکاری با حضور ناشران آموزشی و تربیتی تشکیل دهد.

امتیازی داده نشده

ارسال نظر

Image CAPTCHA