اشتراک دانش با اهداء و مبادله کتاب توسط کتابخانه سازمان پژوهش

کتاب های اهدایی به کتابخانه و مرکزاسناد پس از پالایش به مجموعه مخزن کتابخانه اضافه شده و نسخه های مازاد به بخش اهدا ومبادله منتقل می شوند.

به گزارش روابط عمومی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، مجموعه سازی منابع اطلاعاتی از وظایف اصلی کتابخانه های تخصصی است که از جمله فعالیت های این کتابخانه ها بخش اهداء و مبادله می باشد که بخشی از منابع کتابخانه از این طریق  تامین می گردد.

خانم عزیزی مسئول بخش گردش منابع کتابخانه در این خصوص گفت: از ابتدای سال جاری  تعداد 1039جلد مدرک چاپی از طرف دفتر وزارتی  و دفتر ریاست سازمان به کتابخانه اهدا شد که پس از بازبینی و بررسی،   تعداد 60  جلد  کتاب ثبت و بعد از فهرست نویسی و آماده سازی به مجموعه منابع کتابخانه اضافه شد. همچنین  نزدیک به  200 عنوان طرح پژوهشی، پایان نامه، سند، گزارش و نشریه نیز تفکیک  و به بخش اسناد منتقل شد. تعداد  175جلد کتاب انتخاب  و برای اهدا به مراکز آموزشی  ارسال گردید  و مابقی کتابها در بخش مخزن آماده ارسال  به مراکز آموزشی متقاضی  و یا مرکز دارالفنون است.

امتیازی داده نشده

ارسال نظر

Image CAPTCHA