معاون پژوهشی خراسان شمالی: چرا جشنواره رشد در استانها به معاونت آموزش واگذار شده است؟

معاون پژوهش، برنامه ریزی و نیروی انسانی استان خراسان شمالی سوال کرد که چرا جشنواره رشد در استانها به معاونت آموزشی سپرده شده است.

به گزارش روابط عمومی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، علی خوش آیینه در یازدهمین گردهمایی معاونان پژوهش، برنامه ریزی و نیروی انسانی، روسای گروه تحلیل و بررسی محتوای آموزشی و تحقیق و پژوهش استان ها در مجتمع آدینه اظهار کرد: جشنواره فیلم رشد با سازمان پژوهش است و کارهایش را شما انجام می دهید اما سوالم این است که چرا برگزاری آن در استانها به معاونت آموزش واگذار شده است.
وی افزود: ما در نشست های قبلی هم گفتیم که معاونت پژوهشی مناطق باید فعال شوند و اکنون هم همین موضوع را درخواست داریم. نمی دانیم در شهرستان چه کسی طرف حساب ماست؟
معاون پژوهش، برنامه ریزی و نیروی انسانی استان خراسان شمالی با بیان این موضوع که مشخص نیست متولی برنامه درس ملی کیست؟ یادآور شد: تدوین برنامه توسط سازمان پژوهش انجام شده و اجرای آن باید به معاونت پژوهشی استان ها واگذار شود و نه معاونت آموزشی.

امتیازی داده نشده

ارسال نظر

Image CAPTCHA