جمع بندی نظرات کمیسیون معاونین پژوهش با موضوع مقوله پژوهش و ساختار مطلوب آن در استانها

در کمیسیون تخصصی معاونین پژوهش، برنامه ریزی و نیروی انسانی بر ضرورت ابقای معاونت پژوهش در استانها تاکید شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، در اختتامیه یازدهمین گردهمایی معاونین پژوهش، برنامه ریزی و نیروی انسانی، روسای گروه های بررسی و تحلیل محتوای آموزشی و تحقیق و پژوهش استان ها جمع بندی نظرات و آرا کمیسیون ها اعلام شد که در کمیسیون تخصصی معاونین پژوهش، برنامه ریزی نیروی انسانی استان ها با موضوع مقوله پژوهش و ساختار مطلوب آن در استان ها پرداخته و بر ضرورت ابقای معاونت پژوهش در استانها تاکید شد.
ریاست این کمیسیون را علی باقرزاده، معاون توسعه و پشتیبانی منابع سازمان پژوهش بر عهده داشت.

امجدی از استان گیلان دبیر این کمیسیون بود. در این کمیسیون مهمترین کارکردهای معاونت های پژوهشی استان ها به ترتیب اولویت و اهمیت بررسی شد. سپس  مهمترین آثار و پیامدهای حذف معاونت های پژوهشی از ساختار سازمانی اداره کل آموزش و پرورش استان ها بررسی و همچین در این کارگروه مهمترین کارکردهای معاونت پژوهشی استان ها مورد بررسی قرار گرفت که مهمترین آنها به این شرح است: 1. مسئله شناسی احصاء اولویت ها و اجرای طرح های پژوهشی 2. توانمند سازی و آموزش نیروی انسانی 3. فناوری و هوشمند سازی مدارس، 4. تولید و هوشمند سازی مدارس، 5. جشنواره فیلم رشد و محتوای الکترونیکی، 6. تکریم مقام معلم و هفته پژوهش، 7. انجمن های علمی، 8. پیاده سازی برنامه درسی، 9. اجرای برنامه بوم، 10. مدیریت مراکز پژوهشی طرح و برنامه و بودجه، 11. پیاده سازی برنامه های زیر نظام های سند تحول  12.اجرای برنامه معلم پژوهنده، 13. اعتبار سنجی و ارزشیابی برنامه ها و کتب درسی و 14. گسترش فرهنگ پژوهش
سپس بر روی مهمترین انتظارات و توقعاتی که از سازمان پژوهش می رود بررسی و در ادامه درباره ضرورت ابقا معاونت پژوهشی در استان ها و اینکه چه نقشرها و ماموریت ها و مسئولیت های را می توان برای استان ها در نظر گرفت بحث و بررسی شد.
امجدی ادامه داد: جمع بندی و اولیویت بندی مهمترین کارکرد های معاونت های پژوهشی استان ها، توانمند سازی و آموزش نیروی انسانی، گسترش فرهنگ پژوهش، مسئله شناسی فناوری و هوشمند سازی مدارس، پیاده سازی برنامه های زیر نظام سند تحول، پیاده سازی برنامه درسی ملی، اجرای برنامه معلم پژوهنده، طرح و برنامه و مدیریت مراکز پژوهشی، تکریم مقام معلم، جشنواره های فیلم رشد، از اولویت هایی بود که در این کمیسیون به آن پرداخته شد.
وی گفت: در این کمیسیون همچنین به توجه به فرهنگ پژوهش، ابتر ماندن برنامه های سند تحول بنیادین، بلاتکلیفی آموزش های نیروی انسانی، کمرنگ شدن تولید محتوای آموزشی، کاهش ارتباط با مراکز علمی و آموزشی، نقص در برنامه ملی، غیر فعال شدن جشنواره های محتوای الکترونیک، ایجاد نقص در فعالیت ها معاونت های استان ها، آموزش نیروی انسانی از سایر مسائلی بود که به آن پرداخته شد.

امتیازی داده نشده

ارسال نظر

Image CAPTCHA