جمع بندی باقرزاده از نظرات معاونین پژوهشی استانها

معاون توسعه منابع و پشیبانی سازمان پژوهش گفت: در کمیسیون تخصصی معاونین پژوهشی استانها 32 خواسته مطرح شد که موارد بسیارخوبی بودند.

به گزارش روابط عمومی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، علی باقر زاده در اختتامیه گردهمایی معاونین پژوهش، برنامه ریزی و نیروی انسانی به جمع بندی کمیسیون پرداخت و گفت: ساختار حوزه معاونت پژوهش، اعتبارات حوزه پژوهش که موجب فعال شدن فرایند تحقیق می شود، آموزش و توانمند سازی نیروی انسانی و بخش برنامه درسی از جمله موضواعت مهمی بود که در این کمیسیون به آن پرداخته شد.

در این کمیسیون 32 نفر از معاونین و 4 نفر از مدیران حضور داشتند. 12 نفر به مسئله پژوهش و حمایت از جریان پژوهش و شورای تحقیقات پرداختند، 12 نفر به مسئله محتوا و 12 نفر دیگر هم به مسائل مالی و اعتباری پرداختند.
وی افزود: 32 خواسته و انتظاز در این کمیسیون مطرح شد که در صدر آن تامین منابع مالی و تجهیزات و واگذاری ماموریت به معاونین پژوهش تفویض اختیار بیشتر به استان ها بود.
باقر زاده در ادامه بیان کرد: در این کمیسیون به تعریفی از پژوهش رسیدیم تحت این عنوان: هر اقدامی که منجر به این شود که دانش آموز یا معلمی حواسش به یک موضوع جلب شود و کیفیت آموزش چند گام به جلو برود عنوان پژوهش به آن اطلاق می شود.

امتیازی داده نشده

ارسال نظر

Image CAPTCHA