پیشنهاد برگزاری کرسی ترویجی در کمیسیون زیرنظام پژوهش و ارزشیابی مطرح شد

کمیسیون تخصصی روسای گروه تحقیق و پژوهش پیشنهاد برگزاری کرسی ترویجی و همایش کشوری معلمان پژوهنده در استان ها را ارائه کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، در اختتامیه یازدهمین گردهمایی معاونین پژوهش، برنامه ریزی و نیروی انسانی، روسای گروه های بررسی و تحلیل محتوای آموزشی و تحقیق و پژوهش استان ها جمع بندی نظرات و آرا کمیسیون ها اعلام شد که در کمیسیون تخصصی روسای گروه تحقیق و پژوهش با موضوع زیر نظام پژوهش و ارزشیابی به ریاست فرهاد کریمی، ریاست پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش بر عهده داشت.
در این کمیسیون بخش علی زاده به معرفی نرم افزار آی دی پی که یک نرم افزار پژوهش است پرداخت و 18  راهکار در پژوهشگاه تحقیق و توسعه مورد بررسی قرار گرفت.
در این کمیسیون به موضوعاتی همچون: برگزاری همایش کشوری معمان پژوهنده در سال 98 و بررسی آسیب شناسی برنامه معلم پژوهنده و راه کارهایی برای اصلاح فرآیند تدوین طرح های اقدام پژوهشی و انتخاب معلمان پژوهنده بررسی خواهد شد. کرسی ترویجی در سطح استان در سال 98 اجرایی خواهد شد و برنامه ریزی آن هم به عهده معاونین پژوهش و برنامه ریزی گذارده خواهد شد با هدف: فراهم آوردن شرایط لازم برای اندیشه ورزی، ایجاد زمینه لازم برای شناخت مسائل آموزشی، ایجاد انگیزه در اندیشمندان، تلاش در جهت توسعه مرزهای تعلیم و تربیت، رعایت استانداردهای علمی، توجه به اصول اخلاق از اهداف این اقدام است.

امتیازی داده نشده

ارسال نظر

Image CAPTCHA