روابط عمومی تحلیل گر، سهم عمده ای در تدوین سیاست ها دارد

رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش وپرورش گفت: بسط حسن نیّت متقابل با مخاطبان، مبنای کار در روابط عمومی های آموزش وپرورش است.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش ، علیرضا جدایی در نشست صمیمی و تخصصی با شورای معاونان و مدیران  و کارشناسان روابط عمومی ادارات آموزش و پرورش نواحی و شهرستان های استان بوشهر با اشاره به تعریف کاربردی روابط عمومی اظهار کرد: مدیریت ارتباطات یک سازمان با مخاطبان آن بخشی از مسئولیت ها و وظایف ارتباطی مدیریت سازمان است که از طریق آن مدیران می کوشند برای دستیابی به اهداف سازمانی با محیط خود سازگار و هم صدا شده یا در صورت نیاز در محیط ، تغییرات مطلوب ایجاد نموده و شرایط محیط را به شرط مساعدبودن استمرار بخشند.

وی افزود: تلاش و اقدامات آگاهانه در جهت برنامه ریزی،  استقرار و کسب تفاهم متقابل، استقرار اعتماد و شناخت متقابل با عموم، پیدایش حس علاقه مندی و پشتیبانی گروه ها از دیگر کارکردهایی است که می توان برای روابط عمومی تبیین کرد.

جدایی ادامه داد: روابط عمومی به مدیرت سازمان کمک می کند تا در اتخاذ تصمیم مناسب برای برآوردن نیازهای مخاطبان یاری رساند، در حقیقت مغز تحلیل گر افکار عمومی، روابط عمومی می باشد و روابط عمومی باید بتواند از داده های خام،  پیشنهادهای سازنده و همسو با افکار عمومی ارائه نماید. بی شک بی اعتنایی به روابط عمومی عواقب سوء و زیان باری را برای هر سازمانی به همراه خواهد داشت.

رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش وپرورش اضافه کرد: روابط عمومی علاوه بر انتقال و انعکاس اخبار باید از حالت انفعالی به دور باشد و با فعالیت اثربخش خویش زمینه های مختلف فرهنگی ، اجتماعی و سیاسی را ارتقاء داده و با پویایی و تحرک منطقی تحلیل گر مسائل مختلف باشد.

وی سیاست گذاری مؤثر، اطلاع رسانی ، تبلیغ و ترغیب و مشارکت جویی را از وظایف اصلی روابط عمومی برشمرد و تصریح کرد: تشریفات و تبلیغات صرفاَ دو  ابزارکار برای روابط عمومی محسوب می شوند نه هدف.

رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش وپرورش با بیان این که از پیدایش روابط عمومی در کشور ایران بیش از نیم قرن می گذرد، اظهار کرد: متأسفانه بررسی تاریخی این دانش در ایران نشان می دهد که به رغم وجود اندیشه ها و ایده های اصلاح طلبانه برای توسعه آن، هیچ گونه اقدام عملی بنیادی در این زمینه صورت نگرفته است به همین دلیل است که امروزه  روابط عمومی ها بیشتر وقت خود را صرف برطرف ساختن مشکلات خود می کنند.

وی اضافه کرد: در جامعه ایران نگرش به روابط عمومی صرفاَ تبلیغاتی است که این عامل تحریف افکار و دورشدن روابط عمومی از رسالت اصلی خود شده است . در حال حاضر این نهاد مؤثر در ایران با نوعی مظلومیت رسانه ای و فرهنگی مواجه است.

جدایی با بیان این که معیارهای غالب در جامعه ، بی توجهی به ارزش های نهفته در کار روابط عمومی است ، گفت: صاحب نظران معتقدند، اگر نقش روابط عمومی در ایجاد یا تقویت فرهنگ توسعه، در بومی کردن سرمشق های توسعه، کشف و معرفی

ظرفیت های جامعه، بازآفرینی فرهنگی، بدانیم روابط عمومی باید بتواند از هر نوع گسستگی و ناپیوستگی جلوگیری کند و یا حداقل کاهش دهنده فاصله و شکاف میان جامعه و دستگاه های اجرایی باشد.

رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش با تقسیم انواع روابط عمومی ها به سه بخش «توجیه گر»، «تبیین گر» و «تحلیل گر» ، عنوان کرد: روابط عمومی توجیه گر یک روابط عمومی سازمان محور و مدیر محور است که به طور مستمر در توجیه دیدگاه های مدیران سازمان و منافع سازمان خود می کوشد و با تحریف، پنهان کاری، گاهی دروغ و گمراهی و بستن راه های نشر اطلاعات واقعی و عینی سازمان به خارج از حجم زیادی از اطلاع رسانی و تبلیغات فریب دهنده سعی در بَزَک کردن و مشاطه گری اهداف، برنامه ها و فعالیت های سازمان می باشد.

وی ادامه داد: در خوشبینانه ترین شکل خود یک روابط عمومی تبیین گر صرفاَ توصیف کننده و روایت گر است که به دنبال رویدادها و وقایع حرکت می کند و تنها به شرح و بیان و گزارش آنها می پردازد. این نوع روابط عمومی فاقد برنامه استراتژیک و برنامه های اجرایی است و به صورت  منفعل، بدون ابتکار و خلاقیت با روزمرگی ، انجام تکلیف می کند و این  همان روابط عمومی تبیین گر است.

جدایی خاطرنشان کرد ، روابط عمومی تحلیل گر یک روابط عمومی با برنامه است که پیشاپیش امور، رویدادها و روندها حرکت می کند و به سطح مشاور مدیریت ارتقاء می یابد و در تعیین سیاست ها و خط مشی های سازمان ، مشارکت می نماید. این نوع روابط عمومی تقویت درک متقابل با مخاطبان را هدف خود قرار داده و با اعتماد به نفس و استدلال، منطق قوی ، ضمن صیانت از منافع سازمان، از منافع مردم، دولت و سازمان های دیگر هم پاسداری می کند و این همان روابط عمومی تحلیل گر است که تحقق آن هدف ماست.

رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش وپرورش افزود: روابط عمومی تحلیل گر خواست ها، نیازها و  گرایش های مخاطبان سازمان را تشخیص داده و به مدیران سازمان انتقال می دهد و با ارائه مشاوره های تخصصی به سیاست گذاران سازمان، سهم قابل ملاحظه ای در تدوین سیاست ها و برنامه های اجرایی سازمان ایفاء می نماید.

وی به آسیب شناسی کار روابط عمومی ها اشاره کرد و ادامه داد: جابجاشدن وظایف ، گسترش وظایف، ناهمگون بودن ، عدم پیش بینی وظایف و موازی بودن وظایف از آسیب های کار روابط عمومی است.

جدایی تصریح کرد: توجه جدّی به افکار عمومی همه کارکنان در ایجاد حرکت اصلاحی، ارائه مشاوره های برتر به مدیران ارشد، دفاع از جایگاه روابط عمومی در مقابل جوسازی ها، حفاظت از حریم سازمان در مقابل تهدیدها، رویکرد فعال ، تقویت ارزش ها و ویژگی های مطلوب انسانی، تغییر فرهنگ سازمان متناسب با علم و  الگوهایی آموزشی مناسب  از عواملی است که می تواند آسیب های کار روابط عمومی را به حداقل برساند.

امتیازی داده نشده

ارسال نظر

Image CAPTCHA