سومین نشست علمی - تخصصی واحد تحقیق، توسعه و آموزش زبان و ادبیات فارسی برگزارشد

سومین نشست علمی تخصصی با عنوان "جایگاه ادبیات داستانی  در آموزش زبان و ادبیات فارسی" در تاریخ 14/۱۰/95 در سالن اجتماعات سازمان پژوهش و برنامه ریزی برگزار شد . در این نشست دبیران، کارشناسان، استادان و مولفان زبان و ادبیات فارسی، میزبان دکتر قدمعلی سرامی از اندیشمند ان و پژوهشگران سترگ زبان و ادب فارسی بودند. آغازین کلام برنامه، نوای روح بخش کتاب نور بود. در فراز بعدی برنامه، مجری برنامه جناب دانش طلب  بعد از خیر مقدم به استاد و شرکت کنندگان، به معرفی موضوع نشست و تبیین نقش ادبیات داستانی در آموزش آموزه های ارزشی، ملی و اجتماعی پرداختند.  در ادامه گزین گویه ها و اقدامات ادبی دکتر قدمعلی سرامی به شکلی مختصر توسط خانم اسد معرفی شدند و حضار دعوت به استماع سخنان این استاد صاحب کرسی شدند. استاد با لحنی شیرین و سرشار از فن سخنوری به پردازش این نوع ادبی پرداختند و نمودهایش را در آثار ادیبان و شاعران قصه پرداز از جمله مولانا، سعدی، پروین اعتصامی، نظامی و ...عنوان کردند و اشعاری را با لحن روایی قرائت نمودند. هم چنین نقش داستان در ادبیات کودک و آفرینشهایشان در این حیطه را بیان نمودند. استقبال ادبیات شناسان در سومین نشست واحد ادبیات دفتر تالیف بسیار قابل توجه بود و تمامی همکاران از نمودهای جلسه و آموزه های آن احساس رضایت نمودند. 

امتیازی داده نشده

ارسال نظر

Image CAPTCHA
شناسه امنیتی داخل تصویر را وارد کنید.