واژه‌های تخصصی آموزش و پرورش

واژه‌های تخصصی آموزش و پرورش

انواع «تربیت» در آموزش و پرورش

«تربیت اختصاصی» بخشی از جریان تربیت است که در راستای تکوین و تعالی پیوسته وجوه اختصاصی هویت متربیان بر بنیاد تکوین وجوه مشترک هویت(انسانی، اسلامی و ایرانی) آنان و بر اساس نظام معیار اسلامی انجام می‌شود.

به گزارش خبرنگار آموزش و پرورش خبرگزاری فارس، در واژه‌نامه تخصصی (ترمینولوژی) آموزش و پرورش در خصوص واژه تربیت/education آمده است: پرورش.

تربیت اختصاصی/education؛special: بخشی از جریان تربیت که در راستای تکوین و تعالی پیوسته وجوه اختصاصی هویت متربیان بر بنیاد تکوین وجوه مشترک هویت(انسانی، اسلامی و ایرانی) آنان و بر اساس نظام معیار اسلامی انجام می‌شود تا مرتبه‌ای از آمادگی را برای تحقق مراتب حیات طیبه در ابعاد مختلف به دست آورند، امری که در جهت تشکیل جامعه سالم و اعتلای مداوم آن، وصول به آن مرتبه از آمادگی، تنها برای بخشی از افراد جامعه لازم یا شایسته است. البته هیچ مانعی از تحصیل این مرتبه از آمادگی برای دیگر افراد جامعه(در صورت علاقه و استعداد ایشان) وجود ندارد؛ ولی چون این امر، نیاز عمومی جامعه به حساب نمی‌آید، درآمد عمومی جامعه برای این قبیل آمادگی‌ها صرف نمی‌شود.

تربیت ویژه

تربیت بدنی/training؛physical education: مجموعه فعالیت‌های مستمر آموزشی ـ تربیتی، متناسب با ویژگی‌های سنی و جنسیتی که از طریق انجام حرکات اصولی، جریان رشد و تکامل را در همه ابعاد وجود انسان(جسمانی، روانی و اخلاقی) تسهیل و به رشد و شکوفایی استعدادهای فرد، توسعه و نگهداری آمادگی جسمانی و یادگیری مهارت‌های مختلف ورزشی کمک می‌کند. این اصطلاح امروزه برای شاخه‌ای از علم نیز به کار می‌رود که در آن، شیوه‌های گوناگون پرورش بدن به وسیله ورزش، در مراحل مختلف رشد، بررسی می‌شود.

علم تربیت‌بدنی با استفاده از سایر علوم، موجب رشد و تکامل صحیح و منطقی انسان، کسب دانش علمی و عملی، آمادگی های حرکتی و مهارتی و در نهایت داشتن جامعه‌ای پویا، بانشاط و سالم برای تحقق اهداف والای الهی و انسانی می‌شود. 

ورزش، پرورش بدن به وسیله ورزش‌های گوناگون.

تربیت دینی/religious education: فراهم آوردن بستری مناسب برای شکوفایی استعدادهای فطری و گرایش‌های خدادادی و تعلیم آموزه‌های دین در ابعاد گوناگون و تلاش برای نهادینه کردن آن در رفتار.

تربیت رسمی و عمومی/formal and general education: آموزش‌های رسمی و عمومی

تربیت رسمی/formal education: آموزش‌های رسمی

تربیت سیاسی/political education: فرایند کسب جهت‌گیری‌های سیاسی در جامعه و انتقال ارزش‌های سیاسی و اجتماعی از یک نسل به نسل دیگر یا جذب و درونی کردن هنجارها و ارزش‌های نظام سیاسی جامعه.

تربیت معلم/training؛teacher education: نوعی از مراکز آموزش عالی که هدف آن تربیت و توانمندسازی معلمان یا آموزگاران برای سطوح مختلف آموزشی، از دبستان تا دبیرستان است. به افراد پذیرفته شده و شاغل به تحصیل در تربیت معلم، حقوق دانش‌آموزی داده می‌شود.

رشته‌ای از تحصیلات که به بررسی شیوه‌های درست تدریس و آموزش‌های درسی می‌پردازد.

پژوهشگر/ان: