ارزشیابی تکوینی (اجرای آزمایشی) کتاب تاریخ ایران وجهان1 پایه دهم (دوره دوم متوسطه)

ارزشیابی تکوینی ( اجرای آزمایشی) کتاب تاریخ ایران وجهان1 پایه دهم ( دوره دوم متوسطه )  

نام و نام خانوادگی محقق:دکتر مرتضی سمیعی زفرقندی

ناظر: دکتر محمد حسنی

زمان اتمام : 31/4/96

سفارش دهنده :دفتر برنامه ریزی تالیف کتاب های درسی نظری

کتاب تاریخ ایران وجهان1پایه دهم رشته ادبیات وعلوم انسانی در 152 صفحه در قالب 3 فصل و 16درس گفتار تنظیم وتدوین شده است.این کتاب توسط سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی برای اولین بار در سال تحصیلی 96-95 به چاپ رسیده و در هفته 3ساعت در برنامه درسی دانش آموزان کلاس دهم رشته ادبیات وعلوم انسانی تدریس می گردد.از آنجا که ماهیت این ارزشیابی، ارزشیابی تکوینی در حین اجرای آزمایشی بود از این رو ارزشیابی از جنس تصمیم ساز برای اصلاح و بهبود کتاب درسی کتاب تاریخ ایران وجهان1 پایه دهم است.علاقمندان جهت آگاهی بیشتر فایل ضمیمه را مشاهده فرمایند.

مرجع پژوهش: 
سازمان