پژوهش ها

رابطه رفتار دبیران تربیت بدنی و بی انگیزگی دانش آموزان

با توجه به این نتایج، محققین اعتقاد دارند که کاهش رفتار حمایت اجتماعی دبیران تربیت­ بدنی، نقش قابل توجه و موثری در بی ­انگیزه شدن دانش­ آموزان در انجام فعالیت های ورزشی و تربیت بدنی داشته و لذا بر اساس پیشنهاد این پژوهشگران، لازم است دبیران فوق توجه بیشتری به این موضوع نشان دهند.

پیش بینی «رفتارهای پرخطر» نوجوانان

در این پژوهش که با مشارکت 320 نفر از دانش آموزان اول تا سوم دبیرستان شهر کرمانشاه انجام گردیده، از «پرسشنامه رفتارهای پرخطر»، «پرسشنامه خودتنظیمی»، «پرسشنامه حل مسئله« و «مقیاس ادراک شیوه والدین» به عنوان ابزار گردآوری داده ها استفاده شده است.

واژه شناسی(ترمینولوژی) خدمات در آموزش و پرورش

به گزارش خبرنگار آموزش و پرورش خبرگزاری فارس، در واژه‌نامه تخصصی(ترمینولوژی) آموزش و پرورش در خصوص واژه خدمات/service آمده است: مجموعه اقدامات و فعالیت‌های جانبی و ستانده‌های ناهمگنی که تولید آنها بر اساس سفارش انجام می‌گیرد و با استفاده از آنها می‌توان محصولی را بهبود و ارتقا بخشید و به بخش دیگری از نیازهای افراد جامعه پاسخ داد.

واژه شناسی(ترمینولوژی) آموزش و پرورش 18

به گزارش خبرنگار آموزش و پرورش خبرگزاری فارس، در واژه‌ نامه تخصصی ترمینولوژی آموزش و پرورش در خصوص واژه دبستان elementary school؛primary: مدرسه‌ای که کودکان لازم‌التعلیم و دانش‌آموزان دوره ابتدایی در آن مشغول به تحصیل هستند یا آموزشگاه نوآموزانی که بالاتر از کودکستان و پایین‌تر از دبیرستان است؛ در نظام قبلی ایران، دوره آن پنج سال بود ولی اکنون شش ساله است.

واژه‌های تخصصی آموزش و پرورش / 19

دروس اختصاصی، دروسی هستند که دانش‌آموزان با گذراندن آنها، پایه‌های علمی و عملی مناسبی برای ورود به بازار کار، اشتغال یا ادامه تحصیل در مؤسسات آموزش عالی در هر یک از رشته‌ گرایش‌های تحصیلی، کسب می‌کنند.

سرگشتگی در دنیای «پژوهش‌های تربیتی»

اکثر پژوهش‌ها با مشکل انتقال دانش ناشی از پژوهش به عمل مواجه بوده، منجر به اصلاح، بهبود یا پیشرفت عمل نمی‌شوند و درباره اثربخشی آنها باید شک کرد. سؤال این است که چرا پژوهش به طوراعم و پژوهش‌های تربیتی به طور اخص کمتر به عمل در می‌آیند؟ که این مقاله سعی در ارائه پاسخ به آن دارد.

واژه‌‌های تخصصی آموزش و پرورش

در واژه‌نامه تخصصی(ترمینولوژی) آموزش و پرورش در باره واژه دانش‌آموز/student؛ pupil آمده است: شاگرد مدرسه‌ای با محدوده سنی 6 تا 16 سال که قبل از آموزش عالی در یکی از دوره‌های تحصیلی(ابتدایی، راهنمایی، متوسطه و پیش‌دانشگاهی) و در یکی از مؤسسات آموزشی اعم از دولتی یا خصوصی، بر اساس برنامه آموزشی خاص و برابر مقررات نظام آموزش و پرورش، به امر آموزش، پژوهش، تحصیل علم و تربیت اشتغال دارد.(البته در نظام جدید آموزشی دو دوره ابتدایی و متوسطه و با زیر مجموعه 3-3-3-3).

وجوه اشتراک قرآن و انجیل از نگاه پژوهشگر نیجریه ای

مشترکات قرآن و انجیل از نگاه نویسنده نیجریه‌ای      ( نقل مطلب به معنای تائید مطلب از سوی سازمان پژوهش نمی باشد. روابط عمومی سازمان پژوهش)

بررسی روانشناختی حدیث «من هانت علیه نفسه فلا تأمن شره»

می‌گویند دنیای هر کس ساخته و پرداخته اندیشه خود اوست، اگر چنین است پس چرا از قدرت بیکرانی که در وجودمان نهفته یاری نمی‌جوییم و نیروی واقعی تفکر و هوش و خرد را در بوته آزمایش قرار نمی‌دهیم و موانع و مشکلاتی را که بیشتر زائیده تخیلات ما هستند از پیش پای برنمی‌داریم؟