پژوهش ها

واژه‌های تخصصی آموزش و پرورش / 19

دروس اختصاصی، دروسی هستند که دانش‌آموزان با گذراندن آنها، پایه‌های علمی و عملی مناسبی برای ورود به بازار کار، اشتغال یا ادامه تحصیل در مؤسسات آموزش عالی در هر یک از رشته‌ گرایش‌های تحصیلی، کسب می‌کنند.

سرگشتگی در دنیای «پژوهش‌های تربیتی»

اکثر پژوهش‌ها با مشکل انتقال دانش ناشی از پژوهش به عمل مواجه بوده، منجر به اصلاح، بهبود یا پیشرفت عمل نمی‌شوند و درباره اثربخشی آنها باید شک کرد. سؤال این است که چرا پژوهش به طوراعم و پژوهش‌های تربیتی به طور اخص کمتر به عمل در می‌آیند؟ که این مقاله سعی در ارائه پاسخ به آن دارد.

واژه‌‌های تخصصی آموزش و پرورش

در واژه‌نامه تخصصی(ترمینولوژی) آموزش و پرورش در باره واژه دانش‌آموز/student؛ pupil آمده است: شاگرد مدرسه‌ای با محدوده سنی 6 تا 16 سال که قبل از آموزش عالی در یکی از دوره‌های تحصیلی(ابتدایی، راهنمایی، متوسطه و پیش‌دانشگاهی) و در یکی از مؤسسات آموزشی اعم از دولتی یا خصوصی، بر اساس برنامه آموزشی خاص و برابر مقررات نظام آموزش و پرورش، به امر آموزش، پژوهش، تحصیل علم و تربیت اشتغال دارد.(البته در نظام جدید آموزشی دو دوره ابتدایی و متوسطه و با زیر مجموعه 3-3-3-3).

وجوه اشتراک قرآن و انجیل از نگاه پژوهشگر نیجریه ای

مشترکات قرآن و انجیل از نگاه نویسنده نیجریه‌ای      ( نقل مطلب به معنای تائید مطلب از سوی سازمان پژوهش نمی باشد. روابط عمومی سازمان پژوهش)

بررسی روانشناختی حدیث «من هانت علیه نفسه فلا تأمن شره»

می‌گویند دنیای هر کس ساخته و پرداخته اندیشه خود اوست، اگر چنین است پس چرا از قدرت بیکرانی که در وجودمان نهفته یاری نمی‌جوییم و نیروی واقعی تفکر و هوش و خرد را در بوته آزمایش قرار نمی‌دهیم و موانع و مشکلاتی را که بیشتر زائیده تخیلات ما هستند از پیش پای برنمی‌داریم؟

زبان، عنصر اساسی در دیپلماسی فرهنگی

تلاش‌های ایران برای احیا جایگاه از دست رفته زبان فارسی در حالی آغاز شده که کشورهایی مانند چین و اسپانیا به رقابت با انگلیسی‌ها رفته‌اند تا شاید سیطره زبانی آنها را در جهان پایان دهند.

تاثیر روش های فرزندپروری بر آینده کودک

نتایج بدست آمده نشان داد، افرادی که با روش فرزندپروری حمایتی (supportive) بزرگ شده و از توجهات مثبت والدین بهره مند شده بودند، (در بزرگسالی) از موفقیت تحصیلی در دانشگاه، درآمد بالا و سطوح شادی بالاتری برخوردار بودند.

روش های نوین آموزش

هدف از آموزش و پرورش ارتقای یادگیری است، به گونه ای که بر پایه چهار ستون یادگیری برای دانستن، انجام دادن، با هم زیستن و زیستن استوار است. در تحقق این هدف، یعنی ارتقای یادگیری، هر یک از عناصر نظام آموزش و پرورش نقش ویژه ای بر عهده دارند. 

مدخلی بر مبانی فرهنگ سازی جهت تعادل کمی و کیفی جمعیت مبتنی بر سیاستهای جمعیتی ابلاغی مقام معظم رهبری

  • مروری بر رویکرد سیاستهای جمعیتی قبلی
  • دسته بندی مفهومی سیاستهای ابلاغی
  • فرهنگ و جمعیت
  • اثر فرهنگ مدرنیته بر خانواده و جمعیت

طراحی و تدوین ساز و کار ایجاد موزه علم و فناوری

مجری طرح:

اشرف السادات شکرباغانی

عضو هیئت علمی پژوهشکده برنامه ریزی درسی و نوآوی های آموزشی

پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

ناظر طرح:

دکتر مهدی نوید

طراحی و تدوین ساز وکار ایجاد موزه علم و فناوری