پژوهش ها

رابطه معنادار بین آموزش هنرنمایش با پرورش خلاقیت در دانش آموزان

بر اساس یک پژوهش انجام شده با جمعیت آماری 890 دانش آموز بجنوردی مشخص شد بین آموزش هنر نمایش با پرورش خلاقیت در دانش آموزان رابطه معناداری وجود دارد.

تحول در آموزش و پرورش

   تحول یعنی فرایند ذوب شدن اندیشه‌ها، باورها و رفتارهای سنتی و تثبیت ارزش‌های نوین و استقرار نظام‌های جدید. یعنی منطبق کردن سازمان‌ها با آخرین پدیده‌های روز. با توجه به اهمیت و شکل گیری زیرساختهای اصلی در عصر کنونی، یکی از عوامل اصلی پیشرفت و توسعه در کشورها، توسعه امر آموزش و پژوهش است. 

موردکاوی فرار از خانه

از هم گسیختگی خانواده ( جدایی یا فوت والدین ) وکاهش انسجام و یکپارچگی آن و افزایش سوء رفتارهای والدین ( اعم از والدین یا ناپدری و نامادری ) که منجر به اخراج یا فرار فرزندان از خانه می شود ، از یک طرف میزان مشکلات ( نیازهای ارضا نشده ) فرزندان را می افزاید و از طرف دیگر میزان احساس امیدواری ایشان را در حل مشکلات ، ( حتی در آینده دور ) می کاهد . 

دسترسی به اطلاعات و دانش، آزادی بیان، احترام به زندگی خصوصی افراد و اصول اخلاقی در اینترنت جهانی

به دنبال تصویب قطعنامه‌ای در اجلاس 196 شورای اجرایی یونسکو، این سازمان به تازگی مطالعه و پژوهش خود را در خصوص اینترنت با عنوان «زیربنای ایجاد و ترویج جوامع معرفتی فراگیر: دسترسی به اطلاعات و دانش، آزادی بیان، احترام به زندگی خصوصی افراد و اصول اخلاقی در اینترنت جهانی» منتشر کرده است.

تحول در سیستم‌های آموزشی با کمک فناوری‌های ایرانی

محققان یکی از شرکت های دانش بنیان اخیرا موفق شدند برای افزایش دانش اتوماسیون در مراکز آموزشی، دانشگاهی و فنی و حرفه ای انواع ست های آموزشی و صنعتی طراحی کنند.