پژوهش ها

تاثیر کم خوابی بر عملکرد ریاضی و زبان

محققان دانشگاه مک گیل کانادا پس از انجام یک سری مطالعات میدانی اظهار داشتند: به نظر ما بی‌خوابی بر روی عملکرد محصلان در مدرسه و مهم‌تر از آن بر روی درس ریاضی و زبان اثر می‌گذارد.

تشخیص بموقع اختلالات یادگیری کودکان ، در زندگی آینده آنان موثر است

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران تاکید کرد که تشخیص بموقع اختلالات یادگیری کودکان، در زندگی آینده آنان موثر است.

دبیر شورای هماهنگی علمی: کسب شایستگی های پایه ، مهمترین هدف آموزش و پرورش

سید نصرت الله فاضلی دبیر شورای هماهنگی علمی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، کسب شایستگی های پایه را مهمترین هدف آموزش و پرورش توصیف کرد.