پژوهش ها

دبیر شورای هماهنگی علمی: کسب شایستگی های پایه ، مهمترین هدف آموزش و پرورش

سید نصرت الله فاضلی دبیر شورای هماهنگی علمی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، کسب شایستگی های پایه را مهمترین هدف آموزش و پرورش توصیف کرد.