آیا با حذف مبحث انتگرال از کتاب ریاضی دوره متوسطه و کاهش حجم این کتاب موافق هستید؟

Primary tabs

ارسال نظر

Image CAPTCHA